Jobb i Stangeland

Vi er godt forberedt til et marked med større konkurranse om jobbene og lavere priser. Vi har en stabil og dyktig arbeidsstokk, vi har en ny og funksjonell maskinpark og vi har over tid bygd opp en god finansiell styrke. Vi ønsker å være ledende, og bygger på verdiene arbeidsglede, forberedt, ryddig og effektiv.

Har du lyst å bli med oss på laget eller vite mer om arbeid hos oss, ta kontakt med personalsjef Joar Løland på
mobil 975 52 885 eller på e-post.

Ledig stilling som HMS-KS koordinator