19.1.2022

Veg- og infrastruktur

,

19.1.2022

Veg- og infrastruktur

,

33 kilometer ny vannledning fra Gjesdal til Stavanger

Verdens fineste maskineri – oss mennesker – går best på vann, og IVARs ny hovedvannledning fra Langvatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvollbassenget i Stavanger vil sikre forsyningen til Nord-Jæren. Stangeland sin etappe er ca 7 km lang, og har en verdi på 102 millioner.

Her er leggelaget: i maskinen er Steffen Tjora, og i grøfta er Frode Taksdal og Sam Kornack.

Vannledningen er på totalt 33 kilometer, og har en kostnadsramme på 1,35 millarder kroner. Ny Hovedvannledning Vest, som prosjektet heter, går gjennom seks kommuner – Gjesdal, Time, Klepp, Sola, Sandnes og Stavanger.

Bilde er tatt på Fjermestad hvor Jærentreprenør bygger nytt styringsbasseng.

Prosjektet er det største i IVARs historie, og er delt opp i 13 ulike entrepriser. I skrivende stund er det tildelt to rørleggingsentrepriser, 01-etappen til Risa og 02-etappen til Stangeland Maskin. Stangelands etappe går mellom Fjermestad og Engjelsvåg, gjennom kommunene Time og Klepp. Deler av traseen skal legges via Frøylandsvatnet, og krysser dessuten jernbanen.

På toppen av Fjermestad med utsikt over Laland og ser du veldig godt gjennom røret, er det Frøylandsvatnet du skimter.

Første spadetak ble markert 7. juni, hvor administrerende direktør i IVAR, Ingrid Nordbø, sa følgende:

– Vi har bygd kontraktene opp slik at det skal være attraktivt for å lokale aktører å være med på prosjektet. Risa og Stangeland er to sterke, lokale entreprenører, og vi er glade for å ha dem med på laget. Vi som byggherre har ambisiøse mål, særlig rettet mot bærekraft og miljø. Det er vårt samfunnsansvar å løfte denne regionen mot det grønne skiftet. Anlegget er fossilfritt, og målt i CO2, det største fossilfrie anlegget i regionen. Estimert besparelse på hele prosjektet 10.000 tonn CO2.

Fra pressetreffet som markerte første spadetak 7. juni 2021. Til venstre Bjørn Risa, Ingrid Nordbø og Tommy Stangeland.

For Stangeland har kontrakten en verdi på 102 millioner kroner, og arbeidet vil pågå fra midten av september 2021 til årsskiftet 2022/2023.

Det er Sigbjørn Tveiten som er prosjektleder, og han forklarer hvordan arbeidet foregår.

– Rørtraseen mellom styringsbassenget på Fjermestad til ventilkammeret på Engjelsvåg er cirka 7 kilometer lang, og består av rør type DN 1400 GRP (fiber) og DN1400 PE (plast).

Den største utfordringen er vann, ironisk nok.

– Det har vært mye nedbør i oppstarten av arbeidet. Det har utfordret både mannskap og maskiner. Å legge rør krever dyktige fagfolk som er satt sammen i arbeidslag, sier driftsleder Henrik Tunheim mens han leter etter en trygg sti å gå.

Henrik Tunheim (t.v) og Sigbjørn Tveiten (t.h) diskutere hvordan de skal løse utfordringene med store nedbørsmengder, og vatn som fosser ned i grøfta.

Sammen med Sigbjørn tar han seg en befaring på anlegget. Det er tre arbeidslag i sving, i tillegg til dumper- og hjullastersjåfører. De to kikker ned mens de går, ellers risikerer de å sette støvlene fast i gjørma.

– Det er store nedslagsfelt med tette, siltholdige masser som er ømfintlige for vann som skaper utfordringene, sier Sigbjørn. Det er ikke mer enn et par timer med opphold, så blir forholdene bedre. Begge gleder seg til det blir kjøligere og litt frost i bakken.

Lastebiler kjører til og fra med masse som skal brukes i grøfta, eller for å holde de oversvømte anleggsveiene kjørbare.

Thron Gilje med si trekkvogn Volvo FH4 6x4 med leveranse av pukk.

Samme dag som Sigbjørn er på anleggsbesøk, er også to byggherrerepresentanter til stede. Det er assisterende byggeleder Fahad Ibrahim og driftstekniker Asle Sikveland som er på inspeksjon. Ibrahim sitter tett på prosjektet, og synes det er viktig at Asle, som skal ha ansvaret for å drifte ledningen når den er ferdig, også følger byggeprosessen.

Assisterende byggeleder Fahad Ibrahim og driftstekniker Asle Sikveland har vært inne i røret på inspeksjon. De er begge tett på entreprenørene og byggeprosessen.

– Det gir bedre forståelse av driftsfasen, sier Fahad.

Sigbjørn og Henrik slår av en prat med leggelaget, ett av tre lag som sammen utfyller hverandre.

– Det er tre ulike lag som driver grøfta fremover. Frontlaget skoger, flytter på steingarder, legger matjorda i ranker, ja, rett og slett gjør klar for leggelaget, sier han.

Leggelaget har ansvar for å legge det ø1400 mm store glassfiberrøret sammen med en lyttekabel og to trekkerør som skal være disponible for Lyse. Rørene legges på singel, og det pakkes masse rundt slik at de holder posisjonen og ikke blir utsatt for skade.

Steffen Tjora løfter nok et rør ned il grøfta. Sam Kornack har smurt pakningene og er klar for montering.

– Kompetanse på rørlegging er gull verdt. Jeg skulle ønske flere utdannet seg innen det, sier Sigbjørn.

Etter at rørene er lagt ned, kommer ryddelaget og legger igjen grøfta, rydder vegetasjonen, drar inn matjord og dyrker opp anleggsbeltet igjen.

– Vi har fått kjørt oss, sier Henrik og legger ikke skjul på at det har vært slitsomt og hardt arbeid ved å jobbe i sørpe og vann. Vannet må ledes bort fra grøfta på riktig måte, slik at vi ikke skaper trøbbel for oss selv senere, sier han.

Rørene beskyttes av singel før grøfta lukkes.

Da er det godt å vite at rørene legges helt riktig første gang. Her er stikningsingeniør Lars Rune Haugland en nøkkelspiller.

– Det er viktig at han har satt seg godt inn i arbeidet. Han er nøyaktig og effektiv, skryter Sigbjørn.

Stikningsingeniør Lars-Rune Haugland er nøyaktig og effektiv, og er en viktig bidragsyter inn i prosjektet.

I starten på november befant teamet seg i nærheten av det som for lokalkjente er Fjermestadbakken, ikke så langt fra Gamle Kverneland fabrikk. Her beveger de seg mot styringsbassenget og slutten av etappe 01 på Fjermestad. De har lagt 620 meter rør av totalt 7 kilometer.

– Neste uke er det meldt godt vær. Da er det bare å «mate på» med 50-tonneren, sier Henrik.

Kenneth Espedal med sin 50-tonner går foran leggelaget og åpner opp anleggsbeltet.

På Fjermestad er det lagt 704 meter med trekkerør, hovedvannledningen til IVAR legges over disse. Krysningen er 44 meter lang og 15 meter bred, og rørene er fra ø200mm til ø800mm.

Saken ble først publisert i Stangeland Magasinet nr 125, du kan lese det her.

Stangeland har omtalt prosjektet flere ganger. Du kan lese saken her: 

Innstilt som lavtilbyder

Du kan lese mer om prosjektet på IVAR sin nettside ved å klikke her.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

16.2.2024

Sponsorat

Forlenger samarbeidet med Sandnes IL Alpint

Sandnes IL Alpint står bak et av årets høydepunkt for oss i Stangeland, nemlig Stangelands skidag. Da er det ekstra kjekt å kunne fornye sponsoravtalen.

7.2.2024

Anleggsmaskiner og utstyr

Få har hatt så mange maskiner som Kenneth og John. Onsdag fikk de utlevert hver sin Cat 352 NG

Det er ikke hver dag det ruller ut nærmere 120 tonn med gravemaskin fra Soma. Det er heller ikke hver dag det deles ut nye maskiner til så erfarne maskinførere som Kenneth Tjora og John Stokkeland.

19.1.2024

Anleggsgartner

Bærekraft og miljø

Folk og kompetanse

Arboristen er vårt ess i ermet i møte med trær på prosjektene våre

Setter du Stangeland sine arborister på saken, være seg i hagen hjemme eller på et større prosjekt, kan du være sikker på at trærne får den beste behandlingen tilgjengelig. Det er kanskje ikke så rart at vi satser på arboristene våre.

15.1.2024

Stikning og trykktesting

Teknologi og innovasjon

Skanner havbunnen for å sikre ryddig og effektiv sjøfylling

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når Rogfast-masser skal legges på sjøen. Stikningsavdelingen har tatt i bruk sofistikert sonarteknologi for å gjøre fyllingen så ryddig og effektiv som mulig.

11.1.2024

Anleggsgartner

Bærekraft og miljø

Pukkverk og ferdigvare

Jord er ikke bare jord: Sånn skal vi bli ledende på vekstmedier

Det ligger vitenskap bak det å velge riktig vekstmedie for jobben. I Stangeland tar vi mål om å kunne levere det kunden ønsker, når kunden ønsker det.