17.11.2022

Samfunnsansvar

,

17.11.2022

Samfunnsansvar

,

Årets julegave til Fra offer til kriger

Hvert år deler Stangeland ut en julegave til lag, foreninger eller organisasjoner som gjør noe godt for andre – for samfunnet rundt seg. I år går julegaven til Fra offer til kriger.

Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin, fikk gleden av å overrekke sjekken til Fra offer til kriger ved Linda Øye og Steinar Hilland Bø.

Tradisjonen tro delte Stangeland ut årets julegave på Stavangeren onsdag 16. november. Hvert år får Stangelands ansatte nominere lag, foreninger eller organisasjoner som jobber med å gjøre noe godt for andre, for samfunnet rundt seg.

Tidligere har Kreftomsorg Rogaland, Redningsselskapet, Sykehuset i våre hender, Norsk luftambulanse, Redd Barna, Barnekreftforeningen, Kirkens Bymisjon, Aktiv Jul, Blå Kors Kompasset, Mot-kampanjen og forskning på ME mottatt julegaven.

I år er det psykisk helse som står vårt hjerte nærmest.

– Tiden vi som samfunn står i er utfordrende. Alt er blitt dyrere. Det er krig i Europa. Vi har nettopp lagt bak oss to år med pandemi, nedstengninger av samfunnet og dertilhørende tap av viktige sosiale arenaer. Psykisk helse er så til de grader på dagsorden, og det angår oss alle, sa daglig leder i Stangeland Maskin, Tommy Stangeland fra scenen.

For alle har vi en psykisk helse. Statistikken tilsier dessuten at mange av oss i løpet av livet skal oppleve å få psykiske utfordringer, i en eller annen form.

– Slipper vi selv unna er det sannsynlig at noen rundt oss får utfordringer som kan være tøffe å stå i. Det kan være venner, familie eller kollegaen din, sa Stangeland.

Sosialt entreprenørskap

Årets mottaker av Stangelands julegave er «Fra offer til kriger». Gründer Linda Øye har selv gått fra å være varig ufør til å i dag drive sitt eget firma med flere ansatte. Også vi i Stangeland har sett medarbeidere ta nye steg, løfte blikket og få troen på fremtiden igjen gjennom dette programmet.

Fra offer til kriger bruker sosialt entreprenørskap til å finne og ta i bruk nye løsninger som gir resultater både sosialt og økonomisk. I praksis bruker de kurs som bidrar til å få flere utav en ubevisst offerrolle-tilværelse når sykdom rammer. Målet er å se mulighetene for framtiden, ikke begrensningene fra fortiden.

Noen får forbigående psykiske utfordringer i løpet av livet, andre får mer langvarige. Noen kjenner på utenforskap og noen vil oppleve psykisk sykdom som et stigma - noe som ikke skal snakkes om. Men heldigvis finnes de, som Fra offer til kriger, som velger å snakke høyt om dette som angår oss alle.

Målet er å se mulighetene for framtiden, ikke begrensningene fra fortiden.

Revyen "Rein Gla'skap" dannet rammen for et vellykket kundearrangement i Stavangeren onsdag kveld.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

3.3.2023

Bærekraft og miljø

Stangelandmodellen: Slik setter vi bærekraft ut i praksis

Vi har alltid vært opptatt av å gjøre god nytte av masser i Stangeland. Fremover ønsker vi enda sterkere fokus på en bærekraftig og økonomisk god utnyttelse av massene vi håndterer.

10.1.2023

Gina og Marius lever drømmen som lærlinger

De er 18 og 19 år gamle, og ikke redde for å ta i et tak. Gina og Marius er to av de 48 lærlingene i Stangeland Maskin. Sammen med lærlinger i de andre selskapene i Stangeland Gruppen representerer de fremtiden i bransjen.

4.1.2023

Bærekraft og miljø

God planlegging gir mer effektiv transport og mindre utslipp

Et nytt og unikt system for transportplanlegging i Stangeland gir store besparelser. Færre kjørte kilometer, lavere belastning på veier og kjøretøy og ikke minst redusert utslipp gjør både miljø og økonomi til vinnere.

17.11.2022

Samfunnsansvar

Årets julegave til Fra offer til kriger

Hvert år deler Stangeland ut en julegave til lag, foreninger eller organisasjoner som gjør noe godt for andre – for samfunnet rundt seg. I år går julegaven til Fra offer til kriger.

10.10.2022

Bærekraft og miljø

Nytt og viktig steg på vei mot målet om å bli selvforsynt med energi

Stangeland investerer nærmere åtte millioner kroner i solcelleanlegg til anlegget på Soma. På sikt er målet å bli selvforsynt på energi.