23.5.2022

Folk og kompetanse

,

Bærekraft og miljø

,

23.5.2022

Folk og kompetanse

,

Bærekraft og miljø

,

Bærekraft – det handler alltid om folk

Det er de bærekraftige løsningene, arbeidsprosessene og produktene vi skal leve av!

FNs bærekraftmål er laget som en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 hovedmål og 169 delmål. Et av hovedprinsippene i målene er at ingen skal utelates, men inkluderes, uavhengig av forutsetninger, tilhørighet og bakgrunn.

Forberedte kolleger på «Energihuset»: Geir Atle Apeland, Øyvind Nilsen, John Olaf Østerhus, Rune Fuglestad, Egil Skjeie, Helge Håland, Espen Skretting, Arne Dirdal, Vetle Evertsen og Bjarte Herredsvela (fra Onsdagsrunden 15. september 2021, nr. 566).

Tekst av Olav Silde, HMS-KS sjef

I Norge kaller vi våre bærekraftmål frem mot 2030 for «Mål med mening». Her beskrives hvordan vi skal møte hovedmålene og delmålene som verdenssamfunnet har blitt enige om.

Som bransje og som virksomhet er det både greit og svært krevende å forholde seg til bærekraftmålene. Vi forstår jo at god helse og livskvalitet, god utdanning, likestilling, anstendig arbeid og økonomisk vekst, bærekraftige byer og lokalsamfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, klimaendringer, livet i havet og livet på land angår oss alle. Det går også greit å skjønne at dette både er viktige og nødvendige mål for oss. I Stangeland innrømmer vi likevel at det er krevende å alltid finne en god og praktisk måte å «gjøre» dette på.

For oss handler det om å strebe etter å nå visjonen vår om å være ledende på det vi gjør. Det handler om verdiene våre, som er så viktige for oss: arbeidsglede for den enkelte og for laget, å være forberedte, ryddige og effektive. Det handler om strategiene våre, de konkrete målene vi setter oss sammen, de enkelte valgene og bortvalgene vi gjør, våre felles planer og tiltak som vi arbeider med hver eneste dag for å involvere kollegene våre i. Og det handler om å bygge sunn kompetanse, motivasjon og helhetlige systemer.

Vi har egen strategi og målsetninger for ytre miljø. Vi er sertifisert til

  • ISO 9001:2015 kvalitetsledelse
  • ISO 14001:2015 miljøledelse
  • ISO 45001:2018 arbeidsmiljø
  • Vi etterlever ISO 31001:2018 Risikostyring.

Vi var den første entreprenøren i Rogaland som deltok i et fossilfritt anlegg, vi har godkjente Ceequal assessors, og nå bygger vi motorvei i Lyngdal som skal Ceequal-sertifiseres. Vi lager risikovurderinger for ytre miljø og drift, både for virksomheten samlet og for våre enkeltstående anlegg. Vi lager årlige HMS-KS-programmer og planer for ivaretagelse av den enkeltes sikkerhet og helse.

Vi etablerer klimaregnskap, bygger kompetanse om ytre miljø, miljøstandarder og sertifisering. Vi satser i økende grad på miljøvennlige løsninger som for eksempel utslippsfrie driftsløsninger. Vi bygger bevissthet, motivasjon og kunnskap om bærekraftige valg. Alt dette handler om brikkene i vårt eget puslespill for vår bærekraft.

Vi innser i dag at vi bare ser starten på veien videre i vår satsing på bærekraft. Vi har mye å lære og mye å gjøre. Men én ting er vi sikre på: Når vi snur og vender på den enkelte brikken i puslespillet og når vi ser det store bildet, så handler det alltid om folk!

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

27.6.2022

Bærekraft og miljø

Transport

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

24.6.2022

Folk og kompetanse

Lærlinguke 2022

Rekord mange lærlinger har hatt oppstart denne uka.

27 nye lærlinger hadde sin første arbeidsdag mandag 20. juni. Første dagen ble brukt på hovedkontoret på Soma.

15.6.2022

Folk og kompetanse

Bærekraft og miljø

Fikk en ny sjanse i Stangeland, nå ser han lyst på fremtiden

Han kjempet seg tilbake til et verdig liv, langt fra kriminalitet og utenforskap. Skjebnen har tatt en ny vending etter mange vonde år. I dag er Ørjan glad for at han fikk en ny sjanse i Stangeland Maskin.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Jobb og utdanning hånd i hånd

Andreas (31)) og Tor Harald (37) var henholdsvis 16 og 17 år da de hadde sin første arbeidsdag i Stangeland. Så unge som de var, hadde de ikke hatt mye tid til skolegang. Det tar begge igjen så det holder, Andreas med en master i økonomi og ledelse og Tor Harald med fagbrev, det siste i brønnboring.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap vårt viktigste konkurransefortrinn

– De senere års utvikling er ikke til å ta feil av. Oppdragsgiverne våre, spesielt de større, stiller stadig større krav til kompetanse. Det tar vi følgene av, og i dag satser vi tungt og bredt på den spisskompetanse markedet krever.