7.5.2021

Veg- og infrastruktur

,

Masseflytting

,

7.5.2021

Veg- og infrastruktur

,

Masseflytting

,

En ny epoke for Stangeland: Nå skal vi bygge for Nye Veier

– Å jobbe for Nye Veier vil løfte Stangeland ytterligere én divisjon, og vi ser frem til å levere på de overordnede prestasjonsmålene som er definert, sier Tommy Stangeland. Gleden var stor da han den 7. mai kunne konstatere at arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland var foretrukket leverandør til å bygge E39 Lyngdal øst–Lyngdal vest for det statlig eide selskapet.

JV ImpleniaStangeland bygget i perioden 2014–2019 Eiganestunnelen, som da var Norgesstørste vegkontrakt. Det var et vellykket samarbeid, og nå tar vi med osserfaringene fra Stavanger til Lyngdal.

Stemningen var elektrisk, og jubelen stod i taket på Soma da nyheten kom. Mye heder til anbudsteamet, ledet av Tore Voster, Ruth-Marie Nord-Varhaug og Tom Rune Utheim.

Kontrakten er en totalentreprise med verdi på 2,9 milliarder kroner. Det skal bygges cirka 10 km firefelts motorveg, herav 3 km firefelts motorveg i dag, 6,2 km dobbel tunnel, bruer og plankryss.

Implenia har ansvar for tunnel og bruer, og Stangeland har ansvar for alt av veg i dagsone, samt vegen inne i tunnelen. Verdien på Stangelands bidrag inn i arbeidsfellesskapet er ca. 30%.

Bygger på tidligere godt samarbeid

Stangeland og Implenia har solid erfaring på hver sine områder, i tillegg til erfaring fra tidligere arbeidsfellesskap. Trygghet, verdier, kultur og felles forståelse av anleggsvirksomhet er nøkkelord.

– JV Implenia Stangeland bygget i perioden 2014–2019 Eiganestunnelen, som da var Norges største vegkontrakt. Det var et vellykket samarbeid, og nå tar vi med oss erfaringene fra Stavanger til Lyngdal, sier Tore.

– Hele anbudsteamet har vært påskrudd og gira. Vi har prestert og levert som et lag, og dette er et stolt øyeblikk.  Et viktig suksesskriterium er tidlig involvering av de som skal ha ansvaret for selve byggingen, sier Ruth-Marie.

Deler av anbudsteamet fra venstre er Tom Rune Utheim, Tore Voster, Rune Osen, Per Svendsen, Sigmund Lundevik og Ruth-Marie Nord-Varhaug.

Prosjektteamet som skal i gang er: Sigmund Lundevik, Eirik Spilling (TT Anlegg), Per Svendsen, Rune Osen, Tom Andre Rødland og Tom Rune Utheim.

Sweco Norge er valgt som prosjekterende rådgiver, og skal ha ansvar for detaljprosjekteringen. Flere store underleverandører kommer på etter hvert, og en av de viktigste blir TT Anlegg.

Arbeid 2021–2025

Nå brukes tiden til å konkretisere planene. Målet er å signere prosjekteringskontrakten 2. juli. Den formelle og endelige kontrakten signeres i løpet av oktober.

– Innen utgangen av året har vi mobilisert utstyret, etablerert riggområde og kommet i gang med forskjæringen i begge retninger, sier Tore.

Administrasjonsriggen skal plasseres i Herdal, og dagrigger rundt på anlegget. Boligriggene vil være i Lyngdal sentrum.

Arbeidet vil pågå frem til sommeren 2025.

Totalt skal det flyttes 2,6 mill. m3 stein, herav 1,6 mill. m3 fra tunnelen, og 1 mill. m3 av det er i dagsonen. Det utgjør 153.000 semilass, sier Tore.

Ambisiøse prestasjonsmål

Nye Veier gjennomfører kontrakten etter det såkalte Best Value Procurement (BVP)-prinsippet, som gir utførende entreprenører høy grad av påvirkning i henhold til overordnede prestasjonsmål både i bygge- og driftsperioden. Kjernen i kontraktsmetoden er kompetanse og evne til å prestere. Det innebærer blant annet at nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen har vært igjennom intervjurunder, med den hensikt å vurdere den menneskelige kapitalen.

Et BVP-styrt prosjekt er nytt for Stangeland, og assisterende prosjektleder Sigmund Lundevik gleder seg.

– Det er gjennom prosjektene vi løfter oss, og BVP-prinsippet er en gave til alle seriøse aktører. Det lønner seg å være av en viss størrelse, og man får score for å levere på mer enn bare pris, sier han.

Fredag 2. juli ble kontrakten for bygging av ny, trafikksikker E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal signert. Kontrakten har en verdi på 3 milliarder kroner. Det er arbeidsfellesskapet Implenia Norge og rogalandbaserte Stangeland som er totalentreprenører. Her er Nye Veiers prosjektteam samlet sammen med representanter fra entreprenørene og Nye Veier-ledelsen. Håkon Nordgaard, Sigmund Lundevik, Tommy Stangeland, Harald J. Solvik, Anita Enebakk, Adler Enoksen, Audun Aaland, Tore Voster, Berger Johannessen, Marius Duedahl, Anette Aanesland, Bjørn Børseth, Nina Størvold og Ruben Ramsland. Foto: Nye Veier

Nye Veier har stilt tydelige krav og forventninger til løsninger og innovasjon, med særlig krav til bærekraft og redusert fotavtrykk.

– Vi er takknemlige for å få lov å være med på et prosjekt som har tydelige krav og forventninger til løsninger og innovasjon, med krav innen bærekraft, redusert klimagassutslipp og fotavtrykk. Det gir oss muligheter og handlingsrom til kreativitet og erfaringsoverføring fra andre prosjekter, sier Audun Aaland, administrerende direktør i Implenia.

Tildelingskriteriene som vektes er prestasjonsmål, risikoanalyse, optimalisering, nøkkelpersonell og pris.

– Det har vært spennende å delta i en prosess hvor også de menneskelige ressursene er meget viktige, sier Voster.

Han gir honnør til Nye Veier for et fremtidsrettet prosjekt, som stimulerer bransjen til å bygge videre på tidligere erfaringer og kreativitet.

Prosjektet er også i full-BIM, som innebærer at alt av tegninger foreligger som digitale 3D-tegninger. Det har Stangeland erfaring med både fra bygging av nytt sykehus i Stavanger og ny transformatorstasjon for Statnett på Fagrafjell.

Strenge miljøkrav

Prosjektet skal Ceequal-sertifiseres til «very good»-nivå, noe Tom Rune Utheim allerede i starten av 2020 begynte å forberede organisasjonen på.

– Vi har vært på kurs samt satt oss inn i regelverk for å forberede organisasjonen for et byggherrekrav om slik sertifisering. Nå ser vi frem mot å omsette kunnskapen i praksis, sier han.

Ceequal-sertifiseringen stiller krav til tiltak for å ivareta ytre miljø. Det gjelder eksempelvis økologi og biomangfold, hvordan man påvirker landskapet både i byggeperioden og over tid. I tillegg vil energiforbruk og CO2-utslipp være en måleparameter.

– Klimagassene skal reduseres med 35 % i forhold til baseline definert av Nye Veier, sier Tom Rune.

Utstyrsinvesteringene er allerede iverksatt, og av nytt utstyr er det bestilt 6 stykk Komatsu HD405 tipptrucker. I tillegg til at alt av anleggsmaskiner skal kjøres på HVO-diesel, skal det velges ut mest miljøvennlige løsninger innen alle leveranser, eksempelvis betong- og asfaltprodukter.

Vi er klare

Anbudsteamet roser Implenia for samarbeidsprosessen, og hele organisasjonen ser nå frem til kommende faser.

– Med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS sammen med rådgiver Sweco har vi fått et kompetent arbeidsfellesskap. De har levert det beste tilbudet i konkurranse, og tilbudt svært erfarne nøkkelpersoner til prosjektet, sa Nye Veier-direktør Anette Aanesland til Stavanger Aftenblad da kontrakten var klar.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

27.6.2022

Bærekraft og miljø

Transport

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

24.6.2022

Folk og kompetanse

Lærlinguke 2022

Rekord mange lærlinger har hatt oppstart denne uka.

27 nye lærlinger hadde sin første arbeidsdag mandag 20. juni. Første dagen ble brukt på hovedkontoret på Soma.

15.6.2022

Folk og kompetanse

Bærekraft og miljø

Fikk en ny sjanse i Stangeland, nå ser han lyst på fremtiden

Han kjempet seg tilbake til et verdig liv, langt fra kriminalitet og utenforskap. Skjebnen har tatt en ny vending etter mange vonde år. I dag er Ørjan glad for at han fikk en ny sjanse i Stangeland Maskin.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Jobb og utdanning hånd i hånd

Andreas (31)) og Tor Harald (37) var henholdsvis 16 og 17 år da de hadde sin første arbeidsdag i Stangeland. Så unge som de var, hadde de ikke hatt mye tid til skolegang. Det tar begge igjen så det holder, Andreas med en master i økonomi og ledelse og Tor Harald med fagbrev, det siste i brønnboring.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap vårt viktigste konkurransefortrinn

– De senere års utvikling er ikke til å ta feil av. Oppdragsgiverne våre, spesielt de større, stiller stadig større krav til kompetanse. Det tar vi følgene av, og i dag satser vi tungt og bredt på den spisskompetanse markedet krever.