14.1.2022

Veg- og infrastruktur

,

14.1.2022

Veg- og infrastruktur

,

Fremtidsrettet og innovativt prosjekt for Nye Veier i Lyngdal

Sammen med Implenia Norge er Stangeland i Lyngdal for å bygge firefelts motorvei fra Herdal i øst til Røyskår i vest. Totalt skal det bygges 9,7 kilometer vei, inkludert et planfritt kryss i Herdal. Korridoren består videre av to tunneler på til sammen 6,2 kilometer, og 800 meter med brukonstruksjoner.

Ny firefelts motorvei fra Herdal til Røyskår er 9,7 km, og består av to tunneler, fem bruer og et planfritt kryss.

Kontrakten for byggherre Nye Veier i Lyngdal har en verdi på 2,9 millarder kroner, og er en totalentreprise.

– Det gir en trygghet at Implenia og Stangeland har samarbeidet tidligere, og vi har høye forventninger, sier prosjektsjef i Nye Veier, Harald J. Solvik. Han er byggherres representant i forbindelse med Lyngdal øst–Lyngdal vest-kontrakten.

Også lokalbefolkningen i Lyngdal har høye forventninger til prosjektet, som utvilsomt også skaper store lokale verdier i Lister-regionen. Av analyseselskapet Oslo Economics er den beregnet til en tredjedel av kontraktsverdien, altså en milliard kroner i byggeperioden frem mot sommeren 2025.

Arbeidsfordeling Implenia–Stangeland

– Nye Veier er en smal organisasjon med store prosjekter, og vi har valgt totalentreprise fordi det er entreprenørene som har kompetanse på det som skal bygges, sier Anita Enebakk, senior kontraktsrådgiver i selskapet.

Implenia har ansvaret for bru- og betongkonstruksjoner, samt driving av tunnelene. Stangeland har ansvar for alt arbeid i dagen, og inkluderer grunnarbeid, veibygging, boring og sprengning i dagsone, samt alt av masseflytting. Sammen med rådgiver Sweco jobbes det nå med endelige løsninger for å optimalisere vei-, bru- og tunnelløsninger.

Prestasjonsmål

Nøkkelord for prosjektet er fremtidsrettet, innovativt og miljøløsninger med et sterkt fokus på tredjepart. Prosjektet skal rett og slett være en god nabo.

Prestasjonsmålene er tydelige, og ble satt allerede i anbudsdokumentasjonen.

– Høye krav til samfunnsansvar og seriøsitet er en gavepakke til bransjen, sier Sigmund Lundevik, prosjektleder i Stangeland Maskin. Det er med på å bedre omdømmet til en hel bransje, og seriøse aktører blir belønnet og tildelt kontrakter på mer enn bare pris, sier han. Tildelingskriteriene var pris, besvarelse og løsninger på prestasjonsmål, risikoanalyse, optimalisering og nøkkelpersonell.  

Prestasjonsmålene for prosjektet er:

  • Minimere ulemper for alle trafikantgrupper og tredjepart i anleggs- og driftsperioden
  • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt uten brudd på samfunnsansvar
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø
  • Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse
  • Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt som minimerer bygge- og levetidskostnadene

– Når Nye Veier signerer kontrakter, skjer det etter en grundig og omfattende anskaffelsesprosess. Vi må være sikre på at entreprenørene med sine samarbeidspartnere forstår kompleksiteten i prosjektene, og at de har de rette fagfolkene med seg, sa administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier om arbeidsfellesskapet da kontrakten ble signert.

Riggområdene

Første spadetak ble markert 20. oktober i Herdal, øst for Lyngdal. Både skogsmaskiner og anleggsmaskiner er i gang med arbeidet, og innen årsskiftet skal hovedriggen med kontor-, verksted- og lagerfasiliteter være innflytningsklar.

I tillegg til hovedriggen i Herdal skal det også etableres pause- og verkstedsbrakker på Foss, Vatland og ved Røyskår. I skrivende stund er det ingen aktivitet på Foss og Røyskår, men TT Anlegg er allerede i gang med å utvide veien, og gjøre klar for påhugget til Kålåstunnelen.

Det er TT anlegg som er Stangeland Maskins underentreprenør på oppdraget.

– Vi mener det gir god verdi i prosjektet å ha med seg lokal kompetanse når vi er på reisejobber, sa Tommy Stangeland da kontrakten med TT ble signert. Stangeland Maskin og TT Anlegg kjenner hverandre godt, og vi står for de samme verdiene, poengterer han.

Også boligriggen skal være innflytningsklar rett over nyttår. 200 sengeplasser og kantine skal settes opp rett ved Felleskjøpet, tett på Lyngdal sentrum. Det er TT Anlegg som skal opparbeide området på vegne av Stangeland.

Tunneldriving på kritisk linje

Stangeland og TT jobber nå knallhardt for å gjøre klart for at Implenia kan komme i gang med å drive tunnelene. Å bore tunnelene tar tid, og det skal flyttes 1,6 millioner prosjekterte faste m3 (pfm3) kun ut av tunnelen, 2,6 millioner pfm3 totalt i prosjektet, alt skal brukes innenfor reguleringsplanen til å bygge veier og annen infrastruktur.

– 2,6 mill. fpm3 er ca. 150.000 tipptruck-lass, av type Komatsu HD405 som er samme størrelse som en A45 dumper fra Volvo, sier Sigmund Lundevik.

Den lengste tunnelen, Rossåstunnelen, skal drives fra to retninger, fra Herdal og Foss. Kålåstunnelen skal drives fra Vatland.

– Det viktige nå er å etablere et godt samspill allerede i tidlige fase. Oppstarten vil følge oss gjennom hele prosjektets levetid, og det er nå vi setter standarden for et trygt, innovativt og lønnsomt prosjekt, sier Sigmund Lundevik.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

16.2.2024

Sponsorat

Forlenger samarbeidet med Sandnes IL Alpint

Sandnes IL Alpint står bak et av årets høydepunkt for oss i Stangeland, nemlig Stangelands skidag. Da er det ekstra kjekt å kunne fornye sponsoravtalen.

7.2.2024

Anleggsmaskiner og utstyr

Få har hatt så mange maskiner som Kenneth og John. Onsdag fikk de utlevert hver sin Cat 352 NG

Det er ikke hver dag det ruller ut nærmere 120 tonn med gravemaskin fra Soma. Det er heller ikke hver dag det deles ut nye maskiner til så erfarne maskinførere som Kenneth Tjora og John Stokkeland.

19.1.2024

Anleggsgartner

Bærekraft og miljø

Folk og kompetanse

Arboristen er vårt ess i ermet i møte med trær på prosjektene våre

Setter du Stangeland sine arborister på saken, være seg i hagen hjemme eller på et større prosjekt, kan du være sikker på at trærne får den beste behandlingen tilgjengelig. Det er kanskje ikke så rart at vi satser på arboristene våre.

15.1.2024

Stikning og trykktesting

Teknologi og innovasjon

Skanner havbunnen for å sikre ryddig og effektiv sjøfylling

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når Rogfast-masser skal legges på sjøen. Stikningsavdelingen har tatt i bruk sofistikert sonarteknologi for å gjøre fyllingen så ryddig og effektiv som mulig.

11.1.2024

Anleggsgartner

Bærekraft og miljø

Pukkverk og ferdigvare

Jord er ikke bare jord: Sånn skal vi bli ledende på vekstmedier

Det ligger vitenskap bak det å velge riktig vekstmedie for jobben. I Stangeland tar vi mål om å kunne levere det kunden ønsker, når kunden ønsker det.