2.10.2021

Pukkverk og ferdigvare

,

2.10.2021

Pukkverk og ferdigvare

,

Grus er ikke bare grus

I laboratoriet til Einar og Marius er den viktigste jobben å sikre at alt av ferdigvarer har riktig kvalitet – alltid! Hver dag analyserer de produksjonen for å sikre at innholdet er i henhold til kravene.

Her sikter Einar Risa og Marius Kalberg vareprøvene gjennom sikter som har ulike maskestørrelse.

På Nordre Kalberg i Time kommune, i grenseland mot Foss-Eikeland, ligger Stangelands største pukkverk. Her er det godkjent uttak til 2040, og det produseres mellom 400.000 og 600.000 tonn årlig. Har du hentet masse på Kalberg, passerer du også laboratoriet som ligger rett ved vekta på veg ut av anlegget.

Her i dette pukkverket produseres det mellom 400.000 og 600.000 tonn årlig.

Kontroll på kvaliteten

Det er Einar Risa som svarer på spørsmålet om hva de driver med:

– Vi verifiserer og sjekker tilslaget, at det er korrekt i henhold til spesifikasjon og krav. Kjøper du masse av Stangeland, er det riktig og jevn kvalitet, forklarer han.

Tilslag er en samlebetegnelse på sand og stein som er knust og sortert i ulike fraksjoner og størrelser. Massene brukes som de er, eller som råvarer i betongproduksjon.

– Vi tar prøver ukentlig og rapporterer til blandeverkene, sier Marius. – Den største kunden er Sandnes og Jærbetong, avdeling Sandnes. Det er kortreist, siden blandeverket og pukkverket ligger rett ved siden av hverandre.

Hvor ofte de to tar prøver av produksjonen, varier alt etter hva det er. Noen fraksjoner testes hver dag, andre ukentlig. Hensikten er å raskt fange opp variasjoner og avvik, slik at produksjonen kan justeres.

Einar Risa har arbeidet i "labben" siden 2016. Kort oppsummert: – Vi kan teste alt her, sier han.

– De største prøvene vi noensinne har tatt, er fra damplastringsprosjektet i Lyngsvatn og transformatorstasjonen på Fagrafjell, sier Marius. Han forteller at tilslaget som ble hentet på Lyngsvatn for testing, var av størrelsen 0–600 mm, og volumet utgjorde 1,2 tonn.

Bilde av hoveddammen i Lyngsheia. Bilde er tatt våren 2021.

– Det var fullt på gulvet hos oss for å si det slik, sier Marius. Heldigvis ligger Fagrafjell tett på Kalberg, og i perioden da massen derfra skulle testes, hentet de to laborantene prøver to ganger daglig.

Grus er ikke bare grus

Det er ikke bare tilslaget som blir kontrollert av Einar og Marius. Alt som produseres i steinbruddene til Stangeland kontrolleres. Steinstøv i ulike størrelser, naturstein, singel, pukk og bærelagsmasser i alle størrelser og kvaliteter, for å nevne noe.

– Det er vår jobb å tidlig fange opp variasjoner i produksjonen slik at vi tidlig kan justere innholdet. Det gir jevn og fin kvalitet, sier Einar.

Innholdet som han refererer til, kan være blanding av ulike størrelser singel, og et definert innhold av finstoff. Finstoff er mindre partikler under 0,063 mm, og er representert i sand.

– Vår sand har 3–4% finstoff, sier Einar.

Sigfred Risa fyller på med ferdigvarer.

Det er krav og bransjestandarder som definerer innholdet i ferdigvarene, slik at produktet får en konkret egenskap som passer til bruksområdene.

–Det kan være drenerende egenskaper, det kan være å tåle telehiv. F.eks. holder finstoff på vann, og det betyr at det er en dårlig egenskap til bruk når man bygger veg, sier Marius.

Konsekvensen ved at ferdigvare ikke er i henhold til krav, kan være store.

Bilde tatt nederst i bruddet på Kalberg november 2021.

Dokumenterer alt

Marius og Einar tar på seg verneutstyr, og beveger seg i grustaket for å samle inn vareprøver som de frakter med seg tilbake til laboratoriet.

– Like viktig som at ferdigvarene har riktig kvalitet, er dokumentasjonen på arbeidet, sier Einar. Han og Marius er alltid oppdatert på kravspesifikasjonene fra byggherre, og de to utarbeider og lagrer alt arbeidet de utfører. Einar mimrer tilbake til da han startet i «labben» i 2016.

Marius Kalberg startet i Stangeland som maskinfører i 2016, og har siden slutten av 2019 arbeidet i "labben" sammen med Einar.

– Da var ikke dokumentasjonskravet og behovet like store, så det har skjedd mye på disse årene, sier han.

Vareprøvene prosesseres gjennom tørkeovner og siktemaskiner. I noen prosjekter skal også humusinnhold i masser og jord sjekkes. I noen prosjekter og geografiske områder finnes det uønsket organisk materiale. Her bistår «labben» med å kontrollere og dokumentere innhold og mengder på oppdrag for prosjekt og byggherre.

I tillegg til egenproduksjon tar også pukkverket på Kalberg imot betong med og uten armering. Dette knuses ned med mobile knuseverk, og de ulike massene sorteres for gjenbruk og resirkulering. Einar og Marius er følgelig tett på denne prosessen også.

– På naturtilslag og knust tilslag tester vi fraksjoners hardhet (LA) og slitestyrken (MD) for å sikre og dokumentere at sluttproduktene har riktig kvalitet, definert av kravspesifikasjonen til eksempelvis Statens vegvesen, sier Einar.

Utover det tar de infiltrasjonsanalyser, sikteanalyse, måling av flisighet, humusinnhold ved gløding, LA, MD og slemmeanalyse/telefarlighetsklassifisering for å gi et innblikk i bredden i tjenesten disse to guttene tilbyr.

– Kort oppsummert kan vi teste alt, avslutter Einar.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

16.9.2023

Ryfylke

Samfunnsansvar

Åpnet dørene for strandbuen: – Fantastisk kjekt

Lørdag 16. september inviterte Stangeland Maskin Ryfylke til åpen dag i Ryfylkevegen på Tau. Arrangementet ble en stor suksess.

1.9.2023

Folk og kompetanse

Vellykket fagdag på Kalberg: – Viktig for rekrutteringen

Fagdagen er blitt et av våre viktigste utstillingsvindu mot ungdommen - fremtidens anleggsarbeider. Fredag samlet vi elever og lærere på anleggsfag på Kalberg.

1.9.2023

Eiendom og investeringer

K. Volden Transport på Fitjar blir en del av Stangeland Gruppen

Stangeland Gruppen blir medeier i K. Volden Transport og styrker satsningen i Sunnhordaland.

29.6.2023

Bærekraft og miljø

Ett år med egne Ytre Miljø-folk: – Viktig at vi er i forkant

Våren 2022 ansatte Stangeland egne fagpersoner innen ytre miljø (YM), som en del av vår satsing på bærekraftig drift. YM-koordinator Kristine Helle Forsaa mener det er naturlig at det går i den retningen.

3.3.2023

Bærekraft og miljø

Stangelandmodellen: Slik setter vi bærekraft ut i praksis

Vi har alltid vært opptatt av å gjøre god nytte av masser i Stangeland. Fremover ønsker vi enda sterkere fokus på en bærekraftig og økonomisk god utnyttelse av massene vi håndterer.