11.11.2021

Folk og kompetanse

,

11.11.2021

Folk og kompetanse

,

Jubilanter 2021

Hver år samles alle ansatte med runde tall til storslått fest på Sola Strandhotell. Her markeres 10-, 20-, 25-, 30-, 35- og 40-årsjubilantene våre.

Foran fra venstre: Anja Nordmark (10), Ronald Meister (10), Georg Holme (20), Tommy Stangeland (20), Olav Aase (25), Stein Arild Hansen (35), Per Svendsen (40), Palmer Rørheim (40), Harald Mellemstrand (30), Kurt Inge Håland (30), Oddvar Kvia (30), Olav Melkeråen (20), Tron Byrge Tjøstheim (20)

Midt fra venstre: Olav Stangeland, Olaf Flørli (10), Dirk Meibauer (10), Asle Larsen (10), Magne N. Romarheim (10), Henrik Tunheim (10), Thomas Jåsund (10), Mariann Stene (10), Knut Oftedal (10), Kjetil Oftedal (10), Egil Helleland (10), Steffen Holm (10), Espen Damsgård (10)

Bak fra venstre: Ingvar Myklebust (10), Olav Inge Dyvik (10), Steffen Torsteinsbø (10), Ken Jarle Bore (10), Morten K. Øverland (10), Runar Storlid (10), Ole Undheim (10), Ole Aleksander Risa (10), Johnny Rene Helleland (10), Håvard Nevland (10), Alf Rydell (10), Kristian Kalvik (10)

10 årsjubilanter

Foran fra venstre: Ingvar Myklebust, Dirk Maibauer, Mange N Romarheim, Olav Inge Dyvik, Håvard Nevland, Johnny Rene Helleland, Egil Helleland, Ole Aleksander Risa, Alf Rydell Midt fra vestre: Olav Stangeland, Thomas Jåsund, Asle Larsen, Steffen Torsteinsbø, Mariann Stene, Henrik Tunheim, Knut Oftedal, Anja Nordmark, Tommy Stangeland Bak Fra venstre: Ronald Meister, Olaf Flørli, Ken Jarle Bore, Morten K. Øverland, Kjetil Oftedal, Runar Storlid, Steffen Holm, Espen Damsgård, Kristian Kalvik

20 årsjubilanter

Fra venstre: Olav Stangeland, Georg Holme, Tron ByrgeTjøstheim, Olav Melkeråen, Kenneth Espedal, Tommy Stangeland

25 årsjubilanter

Fra venstre: Olav Stangeland, Olav Aase, Tommy Stangeland

30 årsjubilanter

Foran fra venstre: Oddvar Kvia, Harald, Mellemstrand, Kurt Inge HålandBakfra venstre: Olav Stangeland, Tommy Stangeland

35 årsjubilanter

Foran: Stein Arild Hansen Bak fra venstre: Olav Stangeland og Tommy Stangeland

40 årsjubilanter

Foran fra venstre: Per Svendsen, Palmer RørheimBak fra venstre: Olav Stangeland, Tommy Stangeland

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

27.6.2022

Bærekraft og miljø

Transport

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

24.6.2022

Folk og kompetanse

Lærlinguke 2022

Rekord mange lærlinger har hatt oppstart denne uka.

27 nye lærlinger hadde sin første arbeidsdag mandag 20. juni. Første dagen ble brukt på hovedkontoret på Soma.

15.6.2022

Folk og kompetanse

Bærekraft og miljø

Fikk en ny sjanse i Stangeland, nå ser han lyst på fremtiden

Han kjempet seg tilbake til et verdig liv, langt fra kriminalitet og utenforskap. Skjebnen har tatt en ny vending etter mange vonde år. I dag er Ørjan glad for at han fikk en ny sjanse i Stangeland Maskin.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Jobb og utdanning hånd i hånd

Andreas (31)) og Tor Harald (37) var henholdsvis 16 og 17 år da de hadde sin første arbeidsdag i Stangeland. Så unge som de var, hadde de ikke hatt mye tid til skolegang. Det tar begge igjen så det holder, Andreas med en master i økonomi og ledelse og Tor Harald med fagbrev, det siste i brønnboring.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap vårt viktigste konkurransefortrinn

– De senere års utvikling er ikke til å ta feil av. Oppdragsgiverne våre, spesielt de større, stiller stadig større krav til kompetanse. Det tar vi følgene av, og i dag satser vi tungt og bredt på den spisskompetanse markedet krever.