12.12.2019

12.12.2019

Jubilantfest 2019

Vi er vanvittig stolt over jubilantene våre. Gratulerer til dere alle!

Første rekke fra venstre: Uno Cederstrøm (NCV 25 år), Traand Meland (TS 25 år), Jan Kåre Sola (NCV 25 år), Egil Bue (TS 30 år), Kurt Tjelta (NCV 35 år), Terje Gimre (TS 40 år), Sigurd Stokka (TS 45 år), Birger Lea (NCV 40 år), Rolf Arne Kvalevåg (TS 30 år), Per Sigmund Tveit (TS 25 år), Olav Storhaug (TS 20 år) Midten fra venstre Trond Helge Skretting, konsernsjef i Crane Norway Group, Lauritz Tollefsen (NCV 20 år), Bernt Magne Gilje (TS 20 år), Øyvind Dahle (NCV 10 år), Eivind Hølland (TS 10 år), Vidar Kråkenes (TS 10 år), Roger Sola (TS 10 år), Gabriel Haga Sele (TS 10 år), Leon Aarre (TS 10 år), Kjell Ove Helleland (TS 10 år), Bodvar Øvrevik (TS 20 år), Tommy Stangeland, Daglig leder i Stangeland Maskin Trede rekke fra venstre : Olav Stangeland, konsernsjef i Stangeland Gruppen, Paul Inge Hansen (NCV 10 år), Rolf Magnor Sele (TS 10 år), Harry Wannberg (TS 10 år), Pål Bore (TS 10 år), Bjørn Madland Steine (TS 10 år), Egil Årsland (TS 10 år), Eirik Time Nilsen (TS 10 år), John Ølberg (TS 10 år), Terje Fosse (TS 10 år), Olav Moi Håland, daglig leder i Nordic Crane Vest

Stangeland Maskin og Nordic Crane Vest feirer alle sine jubilanter på et årlig felles arrangement. Den høytidelige markeringen finner sted på Sola Strand hotell sammen med ledelse, eiere og jubilanter med følge. I år var det 37 jubilanter, hvorav 29 fra Stangeland Maskin og 8 fra Nordic Crane Vest.

Fra Stangeland Maskin var det i år atten ansatte som runder 10 år, fire ansatte som runder 20 år, to ansatte som runder 25 år, to ansatte som runder 30 år, og henholdsvis en ansatt som blir 35, 40 og 45 år.

Stangeland Maskin alle jubilanter 2019
Første rekke fra venstre: Bernt Magne Gilje (20 år), Traand Meland (25 år), Egil Bue (30 år), Terje Gimre (40 år), Sigurd Stokka (45 år), Rolf Arne Kvalevåg (30 år), Per Sigmund Tveit (25 år), Olav Storhaug (20 år), Bodvar Øvrevik (20 år) Andre rekke fra venstre: Olav Stangeland, konsernsjef i Stangeland Gruppen, Eivind Hølland (10 år), Vidar Kråkenes (10 år), Roger Sola (10 år), Gabriel Haga Sele (10 år), Leon Aarre (10 år), Kjell Ove Helleland (10 år), Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin Tredje rekke fra venstre: Rolf Magnor Sele (10 år), Harry Wannberg (10 år), Pål Bore (10 år), Bjørn Madland Steine (10 år), Egil Årsland (10 år), Karl Eirik Time Nilsen (10 år), John Ølberg (10 år), Terje Fosse (10 år) Ikke tilstede på bildet: Grzegorz Chrabaszczewski (10 år), Rasmus R. Hole (10 år), Kjartan Lohne (10 år), Joar Ravndal (10 år), Joachim Willougby Middelthon (20 år), Ingvar Risa (35 år)

Stangeland Maskin 40 år
45 års jubilant Sigurd Stokka flankert av Olav Stangeland og og Tommy Stangeland

Stangeland Maskin 40 år
40 års jubilanten Terje Gimre flankert av Olav Stangeland og Tommy Stangeland

Stangeland Maskin 30 år
30 års jubilanter Rolf Arne Kvalevåg og Egil Bue

Stangeland Maskin 25 år
25 års jubilantene Traand Meland og Per Sigmund Tveit

Stangeland Maskin 20 år
20 års jubilantene Bernt Magne Gilje, Olav Storhaug og Bodvar Øvrevik

Stangeland Maskin 10 års jubilanter
10 års jubilantene Bakre rekke fra venstre: Olav Stangeland, Rolf Magnor Sele, Kjell Ove Helleland, Vidar Kråkenes, Gabriel Haga Sele, Bjørn Madland Steine, Harry Wannberg, John Ølberg og Tommy Stangeland Fremre rekke fra venstre: Roger Sola, Terje Fosse, Pål Bore, Egil Årsland, Karl Eirik Time, Eivind Hølland og Leon Aarre

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

17.11.2022

Samfunnsansvar

Årets julegave til Fra offer til kriger

Hvert år deler Stangeland ut en julegave til lag, foreninger eller organisasjoner som gjør noe godt for andre – for samfunnet rundt seg. I år går julegaven til Fra offer til kriger.

10.10.2022

Bærekraft og miljø

Nytt og viktig steg på vei mot målet om å bli selvforsynt med energi

Stangeland investerer nærmere åtte millioner kroner i solcelleanlegg til anlegget på Soma. På sikt er målet å bli selvforsynt på energi.

8.8.2022

Anleggsgartner

Egen produksjon i hjertet av Stavanger

VID Stavanger samler utdanningstilbudene sine i Rogaland i et nytt undervisningsbygg på Kampen i Stavanger.

Stangeland Maskin har produsert blomsterkasser, benker og bidratt til et moderne utemiljø i det grønne parkområdet.

27.6.2022

Bærekraft og miljø

Transport

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

24.6.2022

Folk og kompetanse

Lærlinguke 2022

Rekord mange lærlinger har hatt oppstart denne uka.

27 nye lærlinger hadde sin første arbeidsdag mandag 20. juni. Første dagen ble brukt på hovedkontoret på Soma.

No items found.