7.1.2021

Anleggstjenester

,

Veg- og infrastruktur

,

Vindpark

,

7.1.2021

Anleggstjenester

,

Veg- og infrastruktur

,

Vindpark

,

Klargjør vegen for 78 meter lang transport

For oppdragsgiver Vestas klargjøres vegen for vindmølletransport. Strekket er 51 km langt, og går fra kaianlegget i Fedafjorden og opp til Buheii Vindpark. 60 punkter skal utbedres på kort tid før vinteren biter seg fast i fjellet.

Geir Birkeland foran en sving hvor det er fjernet 18 høydemeter og 12 breddemeter.

Det er Geir Birkeland som er prosjektleder for Stangeland Maskin, og sammen med et effektivt mannskap har de full kontroll frem til prøvekjøringen i mars 2021.

– Vi er ferdig med mesteparten av jobben i løpet av desember, sier han. Det er en intern tidsfrist, slik at prosjektet sikres mot vinterens hindringer. Det kan nemlig bli inntil to meter med snø i området. Prosjektets oppstart var i starten på september, og
mye er gjort på to måneder.

– Vi leverer på tiden som avtalt, sier Geir. Han roser Ingvald Årsvoll for god hjelp i forbindelse med planleggingen og utførende aktiviteter. Avtaler skal inngås, og søknader skal godkjennes før trær og fjell kan fjernes. Han syns det er spennende, og lærer mye nytt. I de fleste prosjekter er det byggherren selv som tar seg av søknader til fylket, samt inngår avtaler med grunneiere. Denne gang er det Geir som har tatt seg av dette.

– Dialogen har vært god fra starten, og både grunneiere og naboer er positive, sier Geir som skryter av mannskapet som har samarbeidet godt, ikke bare med grunneiere, men også trafikanter langs strekket.

– Vi tar selvsagt hensyn, og i noen tilfeller melder naboer fra om at det er visse tidspunkter eller dager hvor vegen må være åpen. Da planlegger vi sprengningsarbeidet deretter, sier Geir. De er også påpasselig med å gjøre seg ferdig med punktene slik at det  er færrest mulig vegsperringer.

Det er 60 små og store punkter som skal utbedres. Arbeidet kan bestå i å flytte høyspent, fjerne trær, utvide bredde, øke bæreevne, endre kurver og ordne det slik at det lange overhenget smyger seg opp langs fjellet. Total lengde på semi med last er 78 meter.

På det siste og lengste punktet som er 2,6 km, driver maskinfører Sander Austad og fjerner tømmer med sin M316F Han spiller en sentral rolle i prosjektet, og bistår driftsleder Arnfin Skadsem med blant annet koordinering av de innleide entreprenørene.

– Det er interessant å høre hvordan andre entreprenører har det, og jeg tror de innleide også synes det er kjekt å bli kjent med oss, sier Sander.

Maskinfører Sander Austad spiller en sentral rolle i prosjektet på Kvinlog. Her er han i ferd med å gi sentralsmøringen et par pump med grease.

– Det er en total vurdering, men å leie inn lokale gir tilgang til viktige relasjoner, tilhørighet og kompetanse, sier prosjektleder Geir.

Sander Austad laster sjåfør Georg Staddeland i Hauge Maskin. Prosjektleder Geir Birkeland sier: Å leie inn lokale gir tilgang til viktige relasjoner, tilhørighet og kompetanse. Foto: Thomas Ueland.

Når vindmøllene er på plass i parken, skal vegen så langt det lar seg gjøre tilbakeføres. Det gjelder blant annet områder som  midlertidig er leid av grunneiere. De permanente endringene kommer trafikanter og gående til gode. Det blir bredere veger,  tørre kjørekurver og bedre oversikt.

Sander Austad og Thomas Ueland foran hjulgraveren til Sander.

I tillegg til fjell, fjernes også en del trær. Vegen sopes fortløpende.

Gjengen bor på Utsikten Hotell. Her trives de godt, og får godt stell av betjeningen. Bildet er tatt i oktober -20 da Vidar Kråkenes feiret 50 årsdagen sin. Fra venstre Vidar Kråkenes, Asle Larsen, Kristoffer Sørli, Bjarte Løland Bråtveit. Innerst på høyre side: Thomas Ueland, Peder Ueland, Sander Austad og Andre Norland Barka.

Saken ble først publisert i Stangeland Magasinet nr 123 / desember 2020.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

3.3.2023

Bærekraft og miljø

Stangelandmodellen: Slik setter vi bærekraft ut i praksis

Vi har alltid vært opptatt av å gjøre god nytte av masser i Stangeland. Fremover ønsker vi enda sterkere fokus på en bærekraftig og økonomisk god utnyttelse av massene vi håndterer.

10.1.2023

Gina og Marius lever drømmen som lærlinger

De er 18 og 19 år gamle, og ikke redde for å ta i et tak. Gina og Marius er to av de 48 lærlingene i Stangeland Maskin. Sammen med lærlinger i de andre selskapene i Stangeland Gruppen representerer de fremtiden i bransjen.

4.1.2023

Bærekraft og miljø

God planlegging gir mer effektiv transport og mindre utslipp

Et nytt og unikt system for transportplanlegging i Stangeland gir store besparelser. Færre kjørte kilometer, lavere belastning på veier og kjøretøy og ikke minst redusert utslipp gjør både miljø og økonomi til vinnere.

17.11.2022

Samfunnsansvar

Årets julegave til Fra offer til kriger

Hvert år deler Stangeland ut en julegave til lag, foreninger eller organisasjoner som gjør noe godt for andre – for samfunnet rundt seg. I år går julegaven til Fra offer til kriger.

10.10.2022

Bærekraft og miljø

Nytt og viktig steg på vei mot målet om å bli selvforsynt med energi

Stangeland investerer nærmere åtte millioner kroner i solcelleanlegg til anlegget på Soma. På sikt er målet å bli selvforsynt på energi.