7.1.2021

Anleggstjenester

,

Veg- og infrastruktur

,

Vindpark

,

7.1.2021

Anleggstjenester

,

Veg- og infrastruktur

,

Vindpark

,

Klargjør vegen for 78 meter lang transport

For oppdragsgiver Vestas klargjøres vegen for vindmølletransport. Strekket er 51 km langt, og går fra kaianlegget i Fedafjorden og opp til Buheii Vindpark. 60 punkter skal utbedres på kort tid før vinteren biter seg fast i fjellet.

Geir Birkeland foran en sving hvor det er fjernet 18 høydemeter og 12 breddemeter.

Det er Geir Birkeland som er prosjektleder for Stangeland Maskin, og sammen med et effektivt mannskap har de full kontroll frem til prøvekjøringen i mars 2021.

– Vi er ferdig med mesteparten av jobben i løpet av desember, sier han. Det er en intern tidsfrist, slik at prosjektet sikres mot vinterens hindringer. Det kan nemlig bli inntil to meter med snø i området. Prosjektets oppstart var i starten på september, og
mye er gjort på to måneder.

– Vi leverer på tiden som avtalt, sier Geir. Han roser Ingvald Årsvoll for god hjelp i forbindelse med planleggingen og utførende aktiviteter. Avtaler skal inngås, og søknader skal godkjennes før trær og fjell kan fjernes. Han syns det er spennende, og lærer mye nytt. I de fleste prosjekter er det byggherren selv som tar seg av søknader til fylket, samt inngår avtaler med grunneiere. Denne gang er det Geir som har tatt seg av dette.

– Dialogen har vært god fra starten, og både grunneiere og naboer er positive, sier Geir som skryter av mannskapet som har samarbeidet godt, ikke bare med grunneiere, men også trafikanter langs strekket.

– Vi tar selvsagt hensyn, og i noen tilfeller melder naboer fra om at det er visse tidspunkter eller dager hvor vegen må være åpen. Da planlegger vi sprengningsarbeidet deretter, sier Geir. De er også påpasselig med å gjøre seg ferdig med punktene slik at det  er færrest mulig vegsperringer.

Det er 60 små og store punkter som skal utbedres. Arbeidet kan bestå i å flytte høyspent, fjerne trær, utvide bredde, øke bæreevne, endre kurver og ordne det slik at det lange overhenget smyger seg opp langs fjellet. Total lengde på semi med last er 78 meter.

På det siste og lengste punktet som er 2,6 km, driver maskinfører Sander Austad og fjerner tømmer med sin M316F Han spiller en sentral rolle i prosjektet, og bistår driftsleder Arnfin Skadsem med blant annet koordinering av de innleide entreprenørene.

– Det er interessant å høre hvordan andre entreprenører har det, og jeg tror de innleide også synes det er kjekt å bli kjent med oss, sier Sander.

Maskinfører Sander Austad spiller en sentral rolle i prosjektet på Kvinlog. Her er han i ferd med å gi sentralsmøringen et par pump med grease.

– Det er en total vurdering, men å leie inn lokale gir tilgang til viktige relasjoner, tilhørighet og kompetanse, sier prosjektleder Geir.

Sander Austad laster sjåfør Georg Staddeland i Hauge Maskin. Prosjektleder Geir Birkeland sier: Å leie inn lokale gir tilgang til viktige relasjoner, tilhørighet og kompetanse. Foto: Thomas Ueland.

Når vindmøllene er på plass i parken, skal vegen så langt det lar seg gjøre tilbakeføres. Det gjelder blant annet områder som  midlertidig er leid av grunneiere. De permanente endringene kommer trafikanter og gående til gode. Det blir bredere veger,  tørre kjørekurver og bedre oversikt.

Sander Austad og Thomas Ueland foran hjulgraveren til Sander.

I tillegg til fjell, fjernes også en del trær. Vegen sopes fortløpende.

Gjengen bor på Utsikten Hotell. Her trives de godt, og får godt stell av betjeningen. Bildet er tatt i oktober -20 da Vidar Kråkenes feiret 50 årsdagen sin. Fra venstre Vidar Kråkenes, Asle Larsen, Kristoffer Sørli, Bjarte Løland Bråtveit. Innerst på høyre side: Thomas Ueland, Peder Ueland, Sander Austad og Andre Norland Barka.

Saken ble først publisert i Stangeland Magasinet nr 123 / desember 2020.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

8.8.2022

Anleggsgartner

Egen produksjon i hjertet av Stavanger

VID Stavanger samler utdanningstilbudene sine i Rogaland i et nytt undervisningsbygg på Kampen i Stavanger.

Stangeland Maskin har produsert blomsterkasser, benker og bidratt til et moderne utemiljø i det grønne parkområdet.

27.6.2022

Bærekraft og miljø

Transport

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

24.6.2022

Folk og kompetanse

Lærlinguke 2022

Rekord mange lærlinger har hatt oppstart denne uka.

27 nye lærlinger hadde sin første arbeidsdag mandag 20. juni. Første dagen ble brukt på hovedkontoret på Soma.

15.6.2022

Folk og kompetanse

Bærekraft og miljø

Fikk en ny sjanse i Stangeland, nå ser han lyst på fremtiden

Han kjempet seg tilbake til et verdig liv, langt fra kriminalitet og utenforskap. Skjebnen har tatt en ny vending etter mange vonde år. I dag er Ørjan glad for at han fikk en ny sjanse i Stangeland Maskin.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Jobb og utdanning hånd i hånd

Andreas (31)) og Tor Harald (37) var henholdsvis 16 og 17 år da de hadde sin første arbeidsdag i Stangeland. Så unge som de var, hadde de ikke hatt mye tid til skolegang. Det tar begge igjen så det holder, Andreas med en master i økonomi og ledelse og Tor Harald med fagbrev, det siste i brønnboring.