Luftig arbeidsplass i tretoppene

21.8.2020

Anleggsgartner

,

Luftig arbeidsplass i tretoppene

21.8.2020

Anleggsgartner

,

Tenkt å få klatre i trær, og i tillegg få betalt for det. Det høres kanskje ut som en fjern guttedrøm, men for Hafrsfjord-gutten Oluf Martinius Brand er det en del av arbeidshverdagen. Brand er arborist, en kompetanse som omfatter planting, beskjæring, forebygging og behandling av sykdom på trær. Det handler om evnen til å se hele treet, og hvilken rolle det har i samspill med omgivelsene.

Her liker Oluf seg aller best - i toppen av et tre. Foto: Joar Ravndal

På Eiganes i Stavanger begynner leilighetsprosjektet Ledaal Park å ta form. Men spoler vi tilbake før bygningene reiste seg, har det vært en byggegrop som var 9,5 meter dyp. Det innebærer boring, sprengning og utlasting av 10500 m3 masser, og 1250 meter med spunt. Nærmeste nabo til anleggsplassen er kongeboligen, museet Ledaal og den vernede parken med sine majestetiske trær som stammer fra helt tilbake til 1800 tallet. Det er parken og trærne Oluf har ansvaret for. Selv om Stavanger fornyes og det gamle hermetikk-kvartalet transformeres, er en del av leveransen til Stangeland Maskin at trærne og parken skal bestå.

Her er Ledaal park mens spuntearbeidet pågår, og før byggegropa er utlastet. Trærne i parken er vernet.

-Denne type jobb krever mye av meg, forteller Oluf. Han er kvikk i blikket, og forteller energisk om hvordan han analyserer og  vurderer oppdraget, utarbeider tiltaksplan som beskriver arbeidsmetoder for å bevare røttene og gjennomfører oppdraget.

-Røttene ble blåst rene for jord med en luftspade. De blir sirlig beskåret  med riktige snittflater, sier han og lar det skinne gjennom at for ham er alle trær unike med de behov og særegenheter treet har for å trives.

Ett av tiltakene for å bevare trærne på Ledaal var å bruke spesialduk som beskytter røttene mot forbrenning. Her bruker borerigg operatør Torleif Arjun Vik Myklebust en skjærebrenner i forbindelse med spuntearbeidet.

Anleggsgartner og arborist

Etter endt grunnskole, ble det naturlig nok naturbruk på Øksnevad videregående skole. Etter tre år ga lærer Kåre Egeland unggutten jobb i skolegartneriet.

-Under læreperioden min tok lærer Håkon Valen meg med ut for å beskjære trær ved å klatre opp og jobbe med motorsag. Jeg ble solgt med en gang, det var arborist jeg ville bli, forteller Oluf. Samtidig som han fullførte læretiden under vingene til Team-Tønnes, studerte han til arborist ved Hjeltnes Videregående skole i Hordaland.

42 meter opp i lufta

Det høyeste treet Oluf har klatret i er 42 meter høyt. Han understreker at gren-strukturen gjorde at han ikke kom helt til toppen.

-Det var ei Fagus Sylvatica purpurea på Baroniet i Rosendal, sier han og smiler lurt. I Norge er det ca tretti opprinnelige treslag og et lass av importerte sorter. Oluf kan samtlige botaniske navn på de tresortene som klarer seg i det norske klimaet. Treet i  Rosendal var et bøketre, og mens han var i treet med motorsaga, utfordret vinden ham fra 0 til 22 m/s på et øyeblikk.

-Jeg fikk erfart og lært viktigheten av sikring, forteller han. Og nettopp sikkerhet er noe han tar på alvor.

-Før jeg klatrer, ser jeg alltid etter mekaniske svakheter, innsøkk i stammen, misfarging og strukturelle svakheter i treet, sier Brand. Han forteller om to uønsket hendelser som har gitt viktig lærdom, og som et resultat har prosedyre før klatring blitt endret i kvalitetssystemet.

Oluf klatrer opp for å beskjære treet. Det høyreste treet han noen gang har klatret i er 42 meter høyt.

Nyttige arbeidere

Det skjer titt og ofte at kundene våre  bestiller beskjæring og kapping av trær. De ønsker seg gjerne mer sol, og har sett for seg  løsningen. Det første Oluf gjør i dialog med kunden, er å forstå oppdraget og kartlegge behovet. Jobben hans blir å presentere forslag som på lang sikt vil fungere, og som er økonomisk forsvarlig for kunden.

-Jeg ser på et tre som en fabrikk, sier Oluf, og forklarer at stammen er fabrikkbygningen, mens greinene og bladene er arbeidere. Fabrikken trenger arbeidere for å produsere, og om man beskjærer treet på en måte som gir underskudd av
arbeidere, vil treet kompensere og «ansette flere arbeidere», altså skyte nye skudd. Oluf kartlegger heller hvilke arbeidere det er som ikke gjør jobben sin, og fjerner de greinene, slik at man får et tre som har kun effektive arbeidere.

-Det er alder, livsfase, treet sine særegenheter og miljøet rundt som er en del av vurderingen for hva jeg gjør med treet, forklarer han. Står eksempelvis treet i sentrum av en by, må det ikke være fare for nedfall av greier. Står treet uten risiko for trafikk og mennesker under, kan det mer få beholde sine særegenheter fordi det er det som gjør treet spesielt.

Visuell og god på kommunikasjon

Han prater et språk som er lett å forstå, hvor han bruker visuelle virkemidler som er lett å se for seg.

-Jeg selger en løsning, løser et problem eller leverer en drøm til kundene som de ikke har sett før, utdyper han. Derfor er det også
viktig å kommunisere på kryss og tvers av Stangeland-organisasjonen og med kundene. Brand ser løsningen tydelig for seg i hodet,  ideene bobler, modnes, kreativiteten stopper aldri. Han trives med en variert hverdag, hvor han får boltre seg både som anleggsgartner og arborist.

Oluf tar med Talentklassen til arboreet for undervisning

Forstå først, løse etterpå

-Det er spennende å opparbeide nye hager for privatpersoner, sier han. Mange har også sett for seg i grove trekk hva de vil, og det kan hende det også er tett på sluttresultatet. Han tar seg alltid tid til å prate med kunden for å identifisere de underliggende faktorene.

-Det kan være gode minner og historie knyttet opp mot spesielle blomster eller trær, yndlingsfarge og hva området skal brukes til, sier han. På den måten kan han foreslå løsninger som treffer godt, og som hever nivået på hva kunden selv så
for seg.

-Jeg må alltid forstå oppdraget før jeg setter i gang, konkluderer han.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

20.5.2022

Eiendom og investeringer

Markeringa av første spadetak av påbygg

Startskuddet er gått! Nå starter arbeidet med å bygge 39 nye kontoret, 7 møterom, garderober og sykkelparkering. Tommy Stangeland gleder seg kanskje aller mest til drivhus og grønt utemiljø på taket.

– I hagen skal folk kunne møtes for å være kreative sammen, eller rett og slett bare ta en pause helt alene, sier han.

16.5.2022

Sponsorat

Eiendom og investeringer

Full fart i Sokndal, blir fartsfolkets nye drømmebane

I kupert terreng, gjennom 14 svinger og med en høydeforskjell på 23 meter, har fartsentusiaster over hele landet fått en ny lekeplass. En teknisk krevende bane, hvor det likevel er mulig å kjøre med høy hastighet, forteller Knut Christensen ved Motorcenter Norway i Sokndal.

10.5.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap og god planlegging gir arbeidsro og kvalitet

Mekanikerne som kjørerservicevogn har hvert sitt spesialfelt, forteller koordinator Sven Egil Vølstad. Laget består av 10 medarbeidere, alle med hver sin unike kunnskap.

21.4.2022

Anleggstjenester

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

14.4.2022

Folk og kompetanse

For Rebekka er vegetarmat førstevalget

Å spise smart bidrar til bedre helse. Rebekka Nesse foretrekker vegetar, enten hun er hjemme, jobber overtid eller er ute med venner. 25-åringen synes det er positivt at Stangeland er opptatt av de ansattes helse. Alle kan gjøre litt mer for å komme i bedre form og forebygge skade og sykdom, mener hun.