Økt trivsel og livsglede gir bedre helse

11.7.2021

Folk og kompetanse

,

Økt trivsel og livsglede gir bedre helse

11.7.2021

Folk og kompetanse

,

Rett før sommerferie ble Helsekampanjen "Eg bryr meg!" lansert. Måler er økt helsegevinst og forebygge skader.

Det er personalleder Mette Idland som har ansvaret for kampanjen med fokus på mennesket i et 24-timers perspektiv, det vil si både i jobbsammenheng og på fritiden.  

– Summen av alle valgene vi tar, påvirker oss. Å passe på maskiner og utstyr er viktig, og med kampanjen håper vi å få økt kunnskap om også å passe enda bedre på seg selv, sier hun.  

Stangelands visjon om å være ledende forplikter. Vi har som mål at alle skal komme like hele hjem, som da de kom på jobb. Vi vet også at om vi skal ha det bra på jobb, så må vi også har det bra ellers i livet. «Eg bryr meg!» er innarbeidet som et HMS-uttrykk i virksomheten, og passer bra sammen med helsekampanjen.

Kampanjen er delt inn i fire temaer, og tar for seg søvn, kosthold, ergonomi og AKAN. Innholdet er utarbeidet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og ei intern arbeidsgruppe.  

Personalrådgiver Anita Børve og Mette Idland med kampanjemateriell som skal ut på anlegg og kontorer.

– Sammen med Stangeland har vi utarbeidet en helhetlig tilnærming på kampanjen, som passer godt inn i kulturen her. Det er vesentlig at man fra ledelse og nedover i organisasjon prater om emner som kan være litt tabubelagte, eksempelvis søvn og kosthold, sier Reidun Følgesvold. Hun er leder for bedriftshelsetjenesten Mosaic Medical, bedriftssykepleier og HMS-rådgiver.

Det er Mosaic som har det faglige innholdet, og involverer flere fag på de ulike temaene, eksempelvis fysioterapeut, lege og ernæringsfysiolog.

Reidun Følgesvold demonstrerer knebøy og forklarer om fordelene med øvelsene.

Kampanjen vil gå over en lengre periode, hvor kommunikasjon og ulike aktiviteter har som formål å øke kunnskapen og de store gevinstene ved god søvn, riktig drivstoff og en bevegelig kropp.  

– Vi ønsker å nå ut til absolutt alle i Stangeland, og legger opp til informasjon og aktiviteter som skal være mulig å gjennomføre uansett utgangspunkt og yrkeskategori. Ett skikkelig lavterskel-opplegg hvor en kan bli med uansett fysisk form og uten mye utstyr og tilrettelegginger, sier Mette.  

Målet er at hver enkelt skal oppleve helsegevinster i form av økt trivsel og livsglede, og forebygge slitasje på muskler og skjelett.  

Langtidsfraværet i virksomheten har variert fra 2,0% til 3,8%, og målet er å redusere dette tallet til 2%.  

– De aller fleste tilfellene av langtidsfravær i Stangeland er knyttet opp mot muskel- og skjelettplager, sier bedriftssykepleieren Reidun.

Ved å starte på søvnbiten vil man jobbe med bevisstgjøring rundt fordelene ved god søvn, og hva ulemper for lite søvn kan medføre.

– Det mange ikke tenker over, er at muskel- og skjelettplager ofte kan spores helt tilbake til eget søvnmønster, sier hun.  

Mette bekrefter, og vil etter søvntemaet lansere informasjon og tiltak knyttet opp mot kosthold.  

Alle ansatte har fått nye drikkeflasker, med oppfordring om å drikke vann.

– Vi ser mange tyr til kjappe løsninger, som energidrikk og lite næringsrik mat. Sikkert godt akkurat der og da, men det «sitter lite i», er dyrt og har en kortvarig effekt, sier hun.

Kjendiskokken Rune Løyning lager lunsj på Stangeland sin fagdag på Kalberg i september.
100% grovbrød med grønnsaker og fisk- eller kjøttpålegg.

Ved å komme med tips til enkle grep i kostholdet er håpet at flere skal føle seg mer opplagt, og gjerne ha lyst til å gå seg en tur eller gjennomføre forebyggende øvelser hjemme på stuegulvet.  

– En av kjerneverdiene våre er arbeidsglede, og de fleste opplever glede ved å mestre ulike ting. Slik kampanjen legges opp, ønsker vi at absolutt alle skal kunne oppleve mestring og få økt arbeidsglede og livskvalitet, avslutter Mette.

Lisa fra Movon har utarbeidet 10 ulike treningsprogram som enkelt kan utføres ute på anlegg eller hjemme.

I fri dressur flyter Anita Børve og Mette Idland, begge Stangeland sammen med leder for bedriftshelsetjenesten i Mosaic Medical, Reidun Følgesvold.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

20.5.2022

Eiendom og investeringer

Markeringa av første spadetak av påbygg

Startskuddet er gått! Nå starter arbeidet med å bygge 39 nye kontoret, 7 møterom, garderober og sykkelparkering. Tommy Stangeland gleder seg kanskje aller mest til drivhus og grønt utemiljø på taket.

– I hagen skal folk kunne møtes for å være kreative sammen, eller rett og slett bare ta en pause helt alene, sier han.

16.5.2022

Sponsorat

Eiendom og investeringer

Full fart i Sokndal, blir fartsfolkets nye drømmebane

I kupert terreng, gjennom 14 svinger og med en høydeforskjell på 23 meter, har fartsentusiaster over hele landet fått en ny lekeplass. En teknisk krevende bane, hvor det likevel er mulig å kjøre med høy hastighet, forteller Knut Christensen ved Motorcenter Norway i Sokndal.

10.5.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap og god planlegging gir arbeidsro og kvalitet

Mekanikerne som kjørerservicevogn har hvert sitt spesialfelt, forteller koordinator Sven Egil Vølstad. Laget består av 10 medarbeidere, alle med hver sin unike kunnskap.

21.4.2022

Anleggstjenester

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

14.4.2022

Folk og kompetanse

For Rebekka er vegetarmat førstevalget

Å spise smart bidrar til bedre helse. Rebekka Nesse foretrekker vegetar, enten hun er hjemme, jobber overtid eller er ute med venner. 25-åringen synes det er positivt at Stangeland er opptatt av de ansattes helse. Alle kan gjøre litt mer for å komme i bedre form og forebygge skade og sykdom, mener hun.