11.7.2021

Folk og kompetanse

,

11.7.2021

Folk og kompetanse

,

Økt trivsel og livsglede gir bedre helse

Rett før sommerferie ble Helsekampanjen "Eg bryr meg!" lansert. Måler er økt helsegevinst og forebygge skader.

Det er personalleder Mette Idland som har ansvaret for kampanjen med fokus på mennesket i et 24-timers perspektiv, det vil si både i jobbsammenheng og på fritiden.  

– Summen av alle valgene vi tar, påvirker oss. Å passe på maskiner og utstyr er viktig, og med kampanjen håper vi å få økt kunnskap om også å passe enda bedre på seg selv, sier hun.  

Stangelands visjon om å være ledende forplikter. Vi har som mål at alle skal komme like hele hjem, som da de kom på jobb. Vi vet også at om vi skal ha det bra på jobb, så må vi også har det bra ellers i livet. «Eg bryr meg!» er innarbeidet som et HMS-uttrykk i virksomheten, og passer bra sammen med helsekampanjen.

Kampanjen er delt inn i fire temaer, og tar for seg søvn, kosthold, ergonomi og AKAN. Innholdet er utarbeidet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og ei intern arbeidsgruppe.  

Personalrådgiver Anita Børve og Mette Idland med kampanjemateriell som skal ut på anlegg og kontorer.

– Sammen med Stangeland har vi utarbeidet en helhetlig tilnærming på kampanjen, som passer godt inn i kulturen her. Det er vesentlig at man fra ledelse og nedover i organisasjon prater om emner som kan være litt tabubelagte, eksempelvis søvn og kosthold, sier Reidun Følgesvold. Hun er leder for bedriftshelsetjenesten Mosaic Medical, bedriftssykepleier og HMS-rådgiver.

Det er Mosaic som har det faglige innholdet, og involverer flere fag på de ulike temaene, eksempelvis fysioterapeut, lege og ernæringsfysiolog.

Reidun Følgesvold demonstrerer knebøy og forklarer om fordelene med øvelsene.

Kampanjen vil gå over en lengre periode, hvor kommunikasjon og ulike aktiviteter har som formål å øke kunnskapen og de store gevinstene ved god søvn, riktig drivstoff og en bevegelig kropp.  

– Vi ønsker å nå ut til absolutt alle i Stangeland, og legger opp til informasjon og aktiviteter som skal være mulig å gjennomføre uansett utgangspunkt og yrkeskategori. Ett skikkelig lavterskel-opplegg hvor en kan bli med uansett fysisk form og uten mye utstyr og tilrettelegginger, sier Mette.  

Målet er at hver enkelt skal oppleve helsegevinster i form av økt trivsel og livsglede, og forebygge slitasje på muskler og skjelett.  

Langtidsfraværet i virksomheten har variert fra 2,0% til 3,8%, og målet er å redusere dette tallet til 2%.  

– De aller fleste tilfellene av langtidsfravær i Stangeland er knyttet opp mot muskel- og skjelettplager, sier bedriftssykepleieren Reidun.

Ved å starte på søvnbiten vil man jobbe med bevisstgjøring rundt fordelene ved god søvn, og hva ulemper for lite søvn kan medføre.

– Det mange ikke tenker over, er at muskel- og skjelettplager ofte kan spores helt tilbake til eget søvnmønster, sier hun.  

Mette bekrefter, og vil etter søvntemaet lansere informasjon og tiltak knyttet opp mot kosthold.  

Alle ansatte har fått nye drikkeflasker, med oppfordring om å drikke vann.

– Vi ser mange tyr til kjappe løsninger, som energidrikk og lite næringsrik mat. Sikkert godt akkurat der og da, men det «sitter lite i», er dyrt og har en kortvarig effekt, sier hun.

Kjendiskokken Rune Løyning lager lunsj på Stangeland sin fagdag på Kalberg i september.
100% grovbrød med grønnsaker og fisk- eller kjøttpålegg.

Ved å komme med tips til enkle grep i kostholdet er håpet at flere skal føle seg mer opplagt, og gjerne ha lyst til å gå seg en tur eller gjennomføre forebyggende øvelser hjemme på stuegulvet.  

– En av kjerneverdiene våre er arbeidsglede, og de fleste opplever glede ved å mestre ulike ting. Slik kampanjen legges opp, ønsker vi at absolutt alle skal kunne oppleve mestring og få økt arbeidsglede og livskvalitet, avslutter Mette.

Lisa fra Movon har utarbeidet 10 ulike treningsprogram som enkelt kan utføres ute på anlegg eller hjemme.

I fri dressur flyter Anita Børve og Mette Idland, begge Stangeland sammen med leder for bedriftshelsetjenesten i Mosaic Medical, Reidun Følgesvold.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

8.8.2022

Anleggsgartner

Egen produksjon i hjertet av Stavanger

VID Stavanger samler utdanningstilbudene sine i Rogaland i et nytt undervisningsbygg på Kampen i Stavanger.

Stangeland Maskin har produsert blomsterkasser, benker og bidratt til et moderne utemiljø i det grønne parkområdet.

27.6.2022

Bærekraft og miljø

Transport

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

24.6.2022

Folk og kompetanse

Lærlinguke 2022

Rekord mange lærlinger har hatt oppstart denne uka.

27 nye lærlinger hadde sin første arbeidsdag mandag 20. juni. Første dagen ble brukt på hovedkontoret på Soma.

15.6.2022

Folk og kompetanse

Bærekraft og miljø

Fikk en ny sjanse i Stangeland, nå ser han lyst på fremtiden

Han kjempet seg tilbake til et verdig liv, langt fra kriminalitet og utenforskap. Skjebnen har tatt en ny vending etter mange vonde år. I dag er Ørjan glad for at han fikk en ny sjanse i Stangeland Maskin.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Jobb og utdanning hånd i hånd

Andreas (31)) og Tor Harald (37) var henholdsvis 16 og 17 år da de hadde sin første arbeidsdag i Stangeland. Så unge som de var, hadde de ikke hatt mye tid til skolegang. Det tar begge igjen så det holder, Andreas med en master i økonomi og ledelse og Tor Harald med fagbrev, det siste i brønnboring.