Økt trivsel og livsglede gir bedre helse

11.7.2021

Folk og kompetanse

,

Økt trivsel og livsglede gir bedre helse

11.7.2021

Folk og kompetanse

,

Rett før sommerferie ble Helsekampanjen "Eg bryr meg!" lansert. Måler er økt helsegevinst og forebygge skader.

Det er personalleder Mette Idland som har ansvaret for kampanjen med fokus på mennesket i et 24-timers perspektiv, det vil si både i jobbsammenheng og på fritiden.  

– Summen av alle valgene vi tar, påvirker oss. Å passe på maskiner og utstyr er viktig, og med kampanjen håper vi å få økt kunnskap om også å passe enda bedre på seg selv, sier hun.  

Stangelands visjon om å være ledende forplikter. Vi har som mål at alle skal komme like hele hjem, som da de kom på jobb. Vi vet også at om vi skal ha det bra på jobb, så må vi også har det bra ellers i livet. «Eg bryr meg!» er innarbeidet som et HMS-uttrykk i virksomheten, og passer bra sammen med helsekampanjen.

Kampanjen er delt inn i fire temaer, og tar for seg søvn, kosthold, ergonomi og AKAN. Innholdet er utarbeidet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og ei intern arbeidsgruppe.  

Personalrådgiver Anita Børve og Mette Idland med kampanjemateriell som skal ut på anlegg og kontorer.

– Sammen med Stangeland har vi utarbeidet en helhetlig tilnærming på kampanjen, som passer godt inn i kulturen her. Det er vesentlig at man fra ledelse og nedover i organisasjon prater om emner som kan være litt tabubelagte, eksempelvis søvn og kosthold, sier Reidun Følgesvold. Hun er leder for bedriftshelsetjenesten Mosaic Medical, bedriftssykepleier og HMS-rådgiver.

Det er Mosaic som har det faglige innholdet, og involverer flere fag på de ulike temaene, eksempelvis fysioterapeut, lege og ernæringsfysiolog.

Reidun Følgesvold demonstrerer knebøy og forklarer om fordelene med øvelsene.

Kampanjen vil gå over en lengre periode, hvor kommunikasjon og ulike aktiviteter har som formål å øke kunnskapen og de store gevinstene ved god søvn, riktig drivstoff og en bevegelig kropp.  

– Vi ønsker å nå ut til absolutt alle i Stangeland, og legger opp til informasjon og aktiviteter som skal være mulig å gjennomføre uansett utgangspunkt og yrkeskategori. Ett skikkelig lavterskel-opplegg hvor en kan bli med uansett fysisk form og uten mye utstyr og tilrettelegginger, sier Mette.  

Målet er at hver enkelt skal oppleve helsegevinster i form av økt trivsel og livsglede, og forebygge slitasje på muskler og skjelett.  

Langtidsfraværet i virksomheten har variert fra 2,0% til 3,8%, og målet er å redusere dette tallet til 2%.  

– De aller fleste tilfellene av langtidsfravær i Stangeland er knyttet opp mot muskel- og skjelettplager, sier bedriftssykepleieren Reidun.

Ved å starte på søvnbiten vil man jobbe med bevisstgjøring rundt fordelene ved god søvn, og hva ulemper for lite søvn kan medføre.

– Det mange ikke tenker over, er at muskel- og skjelettplager ofte kan spores helt tilbake til eget søvnmønster, sier hun.  

Mette bekrefter, og vil etter søvntemaet lansere informasjon og tiltak knyttet opp mot kosthold.  

Alle ansatte har fått nye drikkeflasker, med oppfordring om å drikke vann.

– Vi ser mange tyr til kjappe løsninger, som energidrikk og lite næringsrik mat. Sikkert godt akkurat der og da, men det «sitter lite i», er dyrt og har en kortvarig effekt, sier hun.

Kjendiskokken Rune Løyning lager lunsj på Stangeland sin fagdag på Kalberg i september.
100% grovbrød med grønnsaker og fisk- eller kjøttpålegg.

Ved å komme med tips til enkle grep i kostholdet er håpet at flere skal føle seg mer opplagt, og gjerne ha lyst til å gå seg en tur eller gjennomføre forebyggende øvelser hjemme på stuegulvet.  

– En av kjerneverdiene våre er arbeidsglede, og de fleste opplever glede ved å mestre ulike ting. Slik kampanjen legges opp, ønsker vi at absolutt alle skal kunne oppleve mestring og få økt arbeidsglede og livskvalitet, avslutter Mette.

Lisa fra Movon har utarbeidet 10 ulike treningsprogram som enkelt kan utføres ute på anlegg eller hjemme.

I fri dressur flyter Anita Børve og Mette Idland, begge Stangeland sammen med leder for bedriftshelsetjenesten i Mosaic Medical, Reidun Følgesvold.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

2.10.2022

Pukkverk og ferdigvare

Grus er ikke bare grus

I laboratoriet til Einar og Marius er den viktigste jobben å sikre at alt av ferdigvarer har riktig kvalitet – alltid! Hver dag analyserer de produksjonen for å sikre at innholdet er i henhold til kravene.

8.11.2021

Anleggsmaskiner og utstyr

Storkontrakter og kjøp av kjøretøy for 100 mill kroner årlig

Stangelandgruppen inngår storkontrakt på tungekjøretøy, og vil i årene fremover fornye materiell for 100 millioner kroner årlig. Konsernet sikrer seg markedets mest moderne, effektive og miljøvennlige bilpark, og vil også være i front når storbilene for alvor tar steget over til mer miljøvennlige og bærekraftige alternativer.

22.10.2021

Anleggstjenester

Kontrakt til TT anlegg, skal være med på bygging av E39

TT Anlegg, den største maskinentreprenøren på Sørlandet, blir en del av storprosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest. Selskapet har inngått en kontrakt med Stangeland verdt 200 millioner kroner.

20.10.2021

Anleggstjenester

Veg- og infrastruktur

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland har signert med Nye Veier

Mandag 18. oktober ble kontrakten formelt signert mellom arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland og byggherre Nye Veier. Onsdag var arbeidet i gang.

7.10.2021

Anleggstjenester

Boring og sprengning

Masseflytting

Nye fjellhaller sikrer fremtiden for miljøvennlig zinkproduksjon

Sammen med Kruse Smith bygger vi to fjellhaller, tunnel og veg for zinkverket Boliden i Odda. Det er bånn gass hele døgnet, perfekt for den som liker å jage tonn og kubikk, og for driftsleder Palmer som motiveres av å drive gode anlegg.