Omfattende VA-jobb på Laland

1.9.2021

Veg- og infrastruktur

,

Omfattende VA-jobb på Laland

1.9.2021

Veg- og infrastruktur

,

På Laland har Terje Tunheim og hans mannskap holdt hus siden april 2019. For byggherre Klepp kom­mune har de jobbet på to prosjekter samtidig. Det ene en gang­ og sykkelsti (G/S), og det andre et vann­ og avløpsprosjekt (VA). Gang­ og sykkelstien er ferdig, og nå er VA-­grøftene i ferd med å lukkes.

Driftsleder Terje Tunheim er tett på ,og er en sterk fagmann. Han er opptatt av å utfordre teamet sitt til å finne løsninger som ivaretar god HMS, samt effektiv og nøyaktig fremdrift.

TS-flagget vaier i jær-vinden på toppen av Laland, på garden til Ronny Stokland. Han er kanskje mest kjent som Jakten-Ronny som i TV2 programmet «Jakten på Kjærligheten» rullet over skjermen i vinter. Her har Stangeland hatt avtale om å leie riggplass siden 2018 og frem til avslutning i løpet av 2021.

På Laland har Stangeland leid riggplass siden 2018, nå i slutten av 2021 er maskiner og mannskap flyttet videre til nye prosjekter.

– Det er perfekt, siden prosjektet strekker seg fra Vardheia næringspark fra Bryne, over Laland og ned til Klepp Stasjon, sier Terje Tunheim. Han er driftsleder, og har øverste ansvar for leveransen ute i felt.

Til venstre er Terje Tunheim sammen med formann Sindre Haglund, bak i maskinen er Harald Mellemstrand.

Han er ikke eldre enn 40 år, men har allerede 23-års erfaring i Stangelandsystemet. Han startet som maskinførerlærling, og har siden gått gradene. Sammen med mannskapet sitt, har han nå fast base på Laland mens han med stødig hånd styrer to parallelle prosjekter for byggherre Klepp kommune.

– Sykkelstien strekker seg fra krysset ved Tu/postvegen ved grusvegen som går opp til Tinghaug, over Laland, og nesten frem til Klepp Stasjon, forklarer han.  

Disse to prosjektene har en anbudsverdi på ca 41 millioner, og begge er nå i avslutningsfasen. Prosjektleder for Stangeland er Per Gunnar Skårland.

Med ryggen til er Pawel Wisniewski, han fører grøftevalsen med stødig hånd. Dette er i krysset mellom Kåsenvegen, Lalandsvegen og Jærvegen opp til Tinghaug.

Trafikkavvikling og sikkerheten er viktig. Her er det kombinert tungsikring og byggegjerdet på en plasseffektiv måte med feste for byggegjerdene på securablokkene.

Daglig sjekkes skiltene opp mot godkjent skiltplan, her utført av Sjur Stangeland.

Sikre vann til innbyggere

På Laland, ikke langt fra forskningsinstituttet NIBIO på Særheim, står en gigantisk betongtank. Den er 26m i diameter, og rommer 3.000 m3 med vann.

– Dette er vannreservoaret som sikrer drikkevann til innbyggerne i både Time og Klepp kommune. Den duktile (støpejern) vannledningen skal kobles sammen med en sjøledning som skal legges i Frøylandsvatnet, sier Terje.

Vanntanken på Særheim er 26m i diameter.

 

Tidligere har vanntanken kun forsynt innbyggerne i Klepp med vann, men med dette prosjektet så kobles også Time på.  

Det er IVAR som forsyner de fleste kommunene i Rogaland med drikkevann. Hovedvannledningen går mellom Langevann i Gjesdal kommune til Tjensvoll i Stavanger. Langs denne motorvegen av vannføring, kobler kommunene seg på for å forsyne egne innbyggere med rent vann.  

Her på Engelsgjerd ved Klepp Stasjon er det klargjort for påkobling av sjøledningen som skal legges gjennom Frøylandsvannet.

– Traseen vi nå har lagt, skal kobles sammen med den kommende sjøledningen til IVAR sitt gigant prosjekt Ny hovedvannledning vest, sier Terje.  

Den andre pumpeledningen på ø560mm, skal på sikt transportere spillvann fra Ålgård og omegn, til IVAR sitt renseanlegg på Vik i Orre.

Nå blir det tørrere

Grøftene som rørene legges i er store og dype, noen steder så dype som 6 meter. På grunn av store rør, er bredden i bunnen på grøfta bred og god.  

– Vi plasserer massene på trygg avstand og har alltid stige tilgjengelig slik at vi kan klatre opp. I tillegg er det kontinuerlig dialog mellom maskinfører og grunnarbeider, sier Terje.

Samarbeid og kommunikasjon mellom grunnarbeidere og maskinfører er viktig. I hjulgraveren er Gisle Gravdal.

 

Det er de store betongrørene med dimensjon opptil ø1400, som krever størst plass nede i grøfta. De skal lede overvann fra Laland, og ned til Frøylandsvatnet.  

– De gamle overvannsrørene som lå her, var ikke dimensjonert for dagens behov, sier Terje.  

Nivellering er en nøyaktig form for høydemåling, og viktig å ha kontroll på når man jobber med vann-, avløp og infrastruktur generelt.

Målet med overvannshåndtering er å ivareta sikkerhet mot skade på helse, miljø og infrastruktur.  

Mange husker skadene etter storflommen på Vigrestad i Hå kommune i 2014. Dette prosjektet er en del av en helhetlig plan for å få bedre kontroll på overvannet.  

– Vi har byttet ut gamle betongrør med nyere, større betongrør. Desto flere stikk som kommer på, og desto nærmere vi kommer Frøylandsvatnet, desto større blir rørene, forklarer Terje.  

I dette rensebassenget renses vannet før det siver ut i Frøylandsvannet. Til høyre ser du det

Vellykka prosjekt

Prosjektet har gått bra, og Terje roser det dyktige teamet sitt for god fremdrift, en trygg hverdag og skikkelig kvalitet på leveransen.

– Det er vanskelig å fremheve noen spesielle, fordi alle som har bidratt er dyktige, sier han.
Til venstre er Wojciech Chowaniec, som i følge Terje er like sterk som en minigraver. Til venstre er Eirik Rugland.

Likevel, gode håndfolk er gullverdt, og i tillegg til læringen Eirik Rugland som tok fagbrev i vei- og anleggsfaget i prosjektet, skryter han begeistret av Wojciech Chowaniec.  

– Wojciech er en type person som fikser det meste, og man kan lære mye bare av å observere han. Med den stå-på-viljen og styrken er han på høyde med en liten 8 tonner, ler Terje.

Etter at spillvanns-, overvannsrør, trekkerør, fiberkabler er lagt, samt flytting av høyspentkabel, tilbakeføres matjorda og anleggsbeltet fjernes. Det er maskinfører Terje Gimre og traktorkusken Andreas Askø som er avbildet her.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

20.5.2022

Eiendom og investeringer

Markeringa av første spadetak av påbygg

Startskuddet er gått! Nå starter arbeidet med å bygge 39 nye kontoret, 7 møterom, garderober og sykkelparkering. Tommy Stangeland gleder seg kanskje aller mest til drivhus og grønt utemiljø på taket.

– I hagen skal folk kunne møtes for å være kreative sammen, eller rett og slett bare ta en pause helt alene, sier han.

16.5.2022

Sponsorat

Eiendom og investeringer

Full fart i Sokndal, blir fartsfolkets nye drømmebane

I kupert terreng, gjennom 14 svinger og med en høydeforskjell på 23 meter, har fartsentusiaster over hele landet fått en ny lekeplass. En teknisk krevende bane, hvor det likevel er mulig å kjøre med høy hastighet, forteller Knut Christensen ved Motorcenter Norway i Sokndal.

10.5.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap og god planlegging gir arbeidsro og kvalitet

Mekanikerne som kjørerservicevogn har hvert sitt spesialfelt, forteller koordinator Sven Egil Vølstad. Laget består av 10 medarbeidere, alle med hver sin unike kunnskap.

21.4.2022

Anleggstjenester

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

14.4.2022

Folk og kompetanse

For Rebekka er vegetarmat førstevalget

Å spise smart bidrar til bedre helse. Rebekka Nesse foretrekker vegetar, enten hun er hjemme, jobber overtid eller er ute med venner. 25-åringen synes det er positivt at Stangeland er opptatt av de ansattes helse. Alle kan gjøre litt mer for å komme i bedre form og forebygge skade og sykdom, mener hun.