River for å skape ny Sandnes-historie

8.12.2020

Riving og miljøsanering

,

River for å skape ny Sandnes-historie

8.12.2020

Riving og miljøsanering

,

Olav Meling er maskinføreren som, enkelt sagt, «har revet halve Sandnes». Byen er i sterk vekst utvikling. Det har de siste 12 månedene gitt Stangeland oppdrag med knusing av 15.000 tonn betong og riving av 21.000 kvadratmeter bygninger.

Olav Meling foran Øglendskvartalet juni 2020.

Felles for alle rivningsprosjekt, er fokuset på sikre arbeidsoperasjoner, riktig håndtering av materiellet og rystelsesmålinger, sier Jørgen Evjen som er prosjektleder i rivningsavdelingen. Med seg på laget har han driftslederne Olav Dyvik og Traand Meland. Sammen med utførende personell har de revet Øglendkvartalet, Møllekvartalet, det gamle Rådhuset, samt andre lager og driftsbygninger.

Oppdrag for Skanska

Det mest historierike og største oppdraget var Øglendkvartalet.

Øglænds landhandel var en av de første byggene i Krossen i Sandnes. Det ble ført opp i 1864, og har siden vært  konfeksjonfabrikk, et sted for håndtering av kunstgjødsel, kjøpesenter og det som vår generasjon best kjenner Øglend for – Den Beste Sykkel. I tre tiår, fra 1950- til 1970-tallet, var Øglændkvartalet et viktig trekkplaster for Sandnes, og selve juvelen i kronen var kan hende juleutstillingen.

Øglændfamilien var pionerer, og allerede i 1935 åpnet konsernet Rogalands første forretningsgård. Årene har gått, og det  tidligere så travle kvartalet som en gang på folkemunne bar navnet Chicago, har stått til forfalls. Bygningene har vært tomme i flere år.

Det er den gamle konfeksjonsfabrikken, bankbygninger og andre nærliggende forretningsbygg som nå rives for å lage rom for ny historie i Norges sjuende største by. Nyvinningene skal romme hotell, leiligheter og butikker.

Her ser du det gamle Øglendsbygget som nå er revet. Foto: Henryk Ochnik

Det er for øvrig Skanska som er Stangeland Maskins oppdragsgiver.

– Det har vært et spennende oppdrag, og kommunikasjon og samspill med prosjektorganisasjonen i Skanska med Even Kvan Frøland i spissen har vært motiverende, sier Evjen.

Det er mye manuelt arbeid som må utføres før maskinene kan sette i gang. Først må bygningene renskes for asbest, EL-artikler og annet materiell.

Foto Henryk Ochnik

– Å rive i travle bykjerner byr på flere utfordringer, sier Jørgen Evjen. Traand Meland har hatt ansvaret ute på anlegget, og har  sammen med laget sitt utført arbeidet på en trygg, forsvarlig måte. Meland blir beskrevet av Evjen som serviceinnstilt og god med
kundene.

Store deler av arbeidet har foregått på natt for at trafikken skal gå som normalt på dagtid, forteller han. Rivningsarbeidet foregår i travle St. Olavsgate som følger jernbanelinja gjennom Sandnes sentrum.

– Jernbanen i seg selv innebærer også en risiko, sier Meland. Det var flere rivningsmaskiner i sving her, og Long-Reachen til Eyvind Berge Bryne og Ingvar Risa har rekkevidder på 22 meter. Med uheldig plassering kunne klypa lett ha sneia et forbipasserende tog. Derfor ble alltid maskinen plassert og operert fra avklarte posisjoner for å unngå å svinge feil og ut i jernbanen.

Rivningsarbeidet har foregått på nettene. Foto: Eivind Berge Bryne

– Rivningsarbeidet pågikk i fem måneder, og jeg er takknemlig for forståelsesfulle og tålmodige naboer sier Evjen.

Foto Henrik Torland

Bilder tatt av maskinfører Eivind Berge Bryne

Del av gamle Sandnes Rådhus for Backe Bygg

Kommuneadministrasjonen har flyttet til nye lokaler ved kaien i Sandnes, og  Jærvegen 33 bygges nå ut og om for å bli nytt  administrasjonsbygg for Lyse Elnett.

Åtte personer jobbet iherdig i en måned med den manuelle utrenskningsjobben. Etterpå brukte maskinfører Olav Meling en måned å rive bygningen. Meling er kjent for å være dyktig, men her presterte han langt over forventet.

Sandnes rådhus før rivejobben. Foto: Olav Meling.

– Han har et godt hode, og tar smarte valg for bruk av utstyr og arbeidsmetoder. Her gjorde han en kjempe jobb, skryter Evjen.

På grunn av korte tidsfrister, var det på nippet at Olav Meling ikke fikk med seg rivningsarbeidet på gamle Sandnes rådhus i Jærvegen 33.

– Jeg skal gjøre det, og jeg garanterer innen tidsfristen, sa Meling. Når han starter arbeidet, er det alltid toppen som ryker først. Arbeidet krever nøye planlegging, og grunnleggende kjennskap til bygningsstrukturen.

– For å kontrollere bygningen, ryker jeg på de svakeste punktene, utdyper Meling. Alle detaljer gås opp på forhånd i en digital SJA,  og han er opptatt av orden mens han jobber og planlegger langt frem.

– Jeg planlegger oppgavene med minst mulig flytting av maskinen, nærhet til containere for sortering og generell ryddighet, sier han.

– Det er heilt topp å rive. På maskinen min har jeg OilQuick hurtigfeste som gir kjapt bytte av redskap, i tillegg til å ha sikkerhetsbarrierer som sikrer at kilene alltid er i riktig posisjon.

Byggegropa etter rivejobben er ferdig.

Møllekvartalet

Den røde mølle ble revet av maskinfører Ingvar Risa allerede i 2013, og nå er også de gamle lokalene til FK butikken og lagerbygg revet ned. Det var store menger betong i bygget, og etter å ha fjernet armeringen på byggeplassen, ble betongen sendt til  Kalberg for knusing til gjenbruk. Arbeidet med å rive ned den gamle FK butikken, brukte Olav Meling to måneder på.

I tillegg er det revet en stor lagerhall i Jernbanevegen 29 for Kruse Smith, Hovevegen 3A for Bane NOR og Hovevegen 118 for Jadarhus.

Gamle FK Butikken i Sandnes. Foto: Bjørn Kjetil Moe.

Denne artikkelen ble først publisert i Stangeland Magasinet nr 122/Juni 2020

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

20.5.2022

Eiendom og investeringer

Markeringa av første spadetak av påbygg

Startskuddet er gått! Nå starter arbeidet med å bygge 39 nye kontoret, 7 møterom, garderober og sykkelparkering. Tommy Stangeland gleder seg kanskje aller mest til drivhus og grønt utemiljø på taket.

– I hagen skal folk kunne møtes for å være kreative sammen, eller rett og slett bare ta en pause helt alene, sier han.

16.5.2022

Sponsorat

Eiendom og investeringer

Full fart i Sokndal, blir fartsfolkets nye drømmebane

I kupert terreng, gjennom 14 svinger og med en høydeforskjell på 23 meter, har fartsentusiaster over hele landet fått en ny lekeplass. En teknisk krevende bane, hvor det likevel er mulig å kjøre med høy hastighet, forteller Knut Christensen ved Motorcenter Norway i Sokndal.

10.5.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap og god planlegging gir arbeidsro og kvalitet

Mekanikerne som kjørerservicevogn har hvert sitt spesialfelt, forteller koordinator Sven Egil Vølstad. Laget består av 10 medarbeidere, alle med hver sin unike kunnskap.

21.4.2022

Anleggstjenester

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

14.4.2022

Folk og kompetanse

For Rebekka er vegetarmat førstevalget

Å spise smart bidrar til bedre helse. Rebekka Nesse foretrekker vegetar, enten hun er hjemme, jobber overtid eller er ute med venner. 25-åringen synes det er positivt at Stangeland er opptatt av de ansattes helse. Alle kan gjøre litt mer for å komme i bedre form og forebygge skade og sykdom, mener hun.