River for å skape ny Sandnes-historie

8.12.2020

Riving og miljøsanering

,

River for å skape ny Sandnes-historie

8.12.2020

Riving og miljøsanering

,

Olav Meling er maskinføreren som, enkelt sagt, «har revet halve Sandnes». Byen er i sterk vekst utvikling. Det har de siste 12 månedene gitt Stangeland oppdrag med knusing av 15.000 tonn betong og riving av 21.000 kvadratmeter bygninger.

Olav Meling foran Øglendskvartalet juni 2020.

Felles for alle rivningsprosjekt, er fokuset på sikre arbeidsoperasjoner, riktig håndtering av materiellet og rystelsesmålinger, sier Jørgen Evjen som er prosjektleder i rivningsavdelingen. Med seg på laget har han driftslederne Olav Dyvik og Traand Meland. Sammen med utførende personell har de revet Øglendkvartalet, Møllekvartalet, det gamle Rådhuset, samt andre lager og driftsbygninger.

Oppdrag for Skanska

Det mest historierike og største oppdraget var Øglendkvartalet.

Øglænds landhandel var en av de første byggene i Krossen i Sandnes. Det ble ført opp i 1864, og har siden vært  konfeksjonfabrikk, et sted for håndtering av kunstgjødsel, kjøpesenter og det som vår generasjon best kjenner Øglend for – Den Beste Sykkel. I tre tiår, fra 1950- til 1970-tallet, var Øglændkvartalet et viktig trekkplaster for Sandnes, og selve juvelen i kronen var kan hende juleutstillingen.

Øglændfamilien var pionerer, og allerede i 1935 åpnet konsernet Rogalands første forretningsgård. Årene har gått, og det  tidligere så travle kvartalet som en gang på folkemunne bar navnet Chicago, har stått til forfalls. Bygningene har vært tomme i flere år.

Det er den gamle konfeksjonsfabrikken, bankbygninger og andre nærliggende forretningsbygg som nå rives for å lage rom for ny historie i Norges sjuende største by. Nyvinningene skal romme hotell, leiligheter og butikker.

Her ser du det gamle Øglendsbygget som nå er revet. Foto: Henryk Ochnik

Det er for øvrig Skanska som er Stangeland Maskins oppdragsgiver.

– Det har vært et spennende oppdrag, og kommunikasjon og samspill med prosjektorganisasjonen i Skanska med Even Kvan Frøland i spissen har vært motiverende, sier Evjen.

Det er mye manuelt arbeid som må utføres før maskinene kan sette i gang. Først må bygningene renskes for asbest, EL-artikler og annet materiell.

Foto Henryk Ochnik

– Å rive i travle bykjerner byr på flere utfordringer, sier Jørgen Evjen. Traand Meland har hatt ansvaret ute på anlegget, og har  sammen med laget sitt utført arbeidet på en trygg, forsvarlig måte. Meland blir beskrevet av Evjen som serviceinnstilt og god med
kundene.

Store deler av arbeidet har foregått på natt for at trafikken skal gå som normalt på dagtid, forteller han. Rivningsarbeidet foregår i travle St. Olavsgate som følger jernbanelinja gjennom Sandnes sentrum.

– Jernbanen i seg selv innebærer også en risiko, sier Meland. Det var flere rivningsmaskiner i sving her, og Long-Reachen til Eyvind Berge Bryne og Ingvar Risa har rekkevidder på 22 meter. Med uheldig plassering kunne klypa lett ha sneia et forbipasserende tog. Derfor ble alltid maskinen plassert og operert fra avklarte posisjoner for å unngå å svinge feil og ut i jernbanen.

Rivningsarbeidet har foregått på nettene. Foto: Eivind Berge Bryne

– Rivningsarbeidet pågikk i fem måneder, og jeg er takknemlig for forståelsesfulle og tålmodige naboer sier Evjen.

Foto Henrik Torland

Bilder tatt av maskinfører Eivind Berge Bryne

Del av gamle Sandnes Rådhus for Backe Bygg

Kommuneadministrasjonen har flyttet til nye lokaler ved kaien i Sandnes, og  Jærvegen 33 bygges nå ut og om for å bli nytt  administrasjonsbygg for Lyse Elnett.

Åtte personer jobbet iherdig i en måned med den manuelle utrenskningsjobben. Etterpå brukte maskinfører Olav Meling en måned å rive bygningen. Meling er kjent for å være dyktig, men her presterte han langt over forventet.

Sandnes rådhus før rivejobben. Foto: Olav Meling.

– Han har et godt hode, og tar smarte valg for bruk av utstyr og arbeidsmetoder. Her gjorde han en kjempe jobb, skryter Evjen.

På grunn av korte tidsfrister, var det på nippet at Olav Meling ikke fikk med seg rivningsarbeidet på gamle Sandnes rådhus i Jærvegen 33.

– Jeg skal gjøre det, og jeg garanterer innen tidsfristen, sa Meling. Når han starter arbeidet, er det alltid toppen som ryker først. Arbeidet krever nøye planlegging, og grunnleggende kjennskap til bygningsstrukturen.

– For å kontrollere bygningen, ryker jeg på de svakeste punktene, utdyper Meling. Alle detaljer gås opp på forhånd i en digital SJA,  og han er opptatt av orden mens han jobber og planlegger langt frem.

– Jeg planlegger oppgavene med minst mulig flytting av maskinen, nærhet til containere for sortering og generell ryddighet, sier han.

– Det er heilt topp å rive. På maskinen min har jeg OilQuick hurtigfeste som gir kjapt bytte av redskap, i tillegg til å ha sikkerhetsbarrierer som sikrer at kilene alltid er i riktig posisjon.

Byggegropa etter rivejobben er ferdig.

Møllekvartalet

Den røde mølle ble revet av maskinfører Ingvar Risa allerede i 2013, og nå er også de gamle lokalene til FK butikken og lagerbygg revet ned. Det var store menger betong i bygget, og etter å ha fjernet armeringen på byggeplassen, ble betongen sendt til  Kalberg for knusing til gjenbruk. Arbeidet med å rive ned den gamle FK butikken, brukte Olav Meling to måneder på.

I tillegg er det revet en stor lagerhall i Jernbanevegen 29 for Kruse Smith, Hovevegen 3A for Bane NOR og Hovevegen 118 for Jadarhus.

Gamle FK Butikken i Sandnes. Foto: Bjørn Kjetil Moe.

Denne artikkelen ble først publisert i Stangeland Magasinet nr 122/Juni 2020

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

2.10.2022

Pukkverk og ferdigvare

Grus er ikke bare grus

I laboratoriet til Einar og Marius er den viktigste jobben å sikre at alt av ferdigvarer har riktig kvalitet – alltid! Hver dag analyserer de produksjonen for å sikre at innholdet er i henhold til kravene.

8.11.2021

Anleggsmaskiner og utstyr

Storkontrakter og kjøp av kjøretøy for 100 mill kroner årlig

Stangelandgruppen inngår storkontrakt på tungekjøretøy, og vil i årene fremover fornye materiell for 100 millioner kroner årlig. Konsernet sikrer seg markedets mest moderne, effektive og miljøvennlige bilpark, og vil også være i front når storbilene for alvor tar steget over til mer miljøvennlige og bærekraftige alternativer.

22.10.2021

Anleggstjenester

Kontrakt til TT anlegg, skal være med på bygging av E39

TT Anlegg, den største maskinentreprenøren på Sørlandet, blir en del av storprosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest. Selskapet har inngått en kontrakt med Stangeland verdt 200 millioner kroner.

20.10.2021

Anleggstjenester

Veg- og infrastruktur

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland har signert med Nye Veier

Mandag 18. oktober ble kontrakten formelt signert mellom arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland og byggherre Nye Veier. Onsdag var arbeidet i gang.

7.10.2021

Anleggstjenester

Boring og sprengning

Masseflytting

Nye fjellhaller sikrer fremtiden for miljøvennlig zinkproduksjon

Sammen med Kruse Smith bygger vi to fjellhaller, tunnel og veg for zinkverket Boliden i Odda. Det er bånn gass hele døgnet, perfekt for den som liker å jage tonn og kubikk, og for driftsleder Palmer som motiveres av å drive gode anlegg.