9.9.2021

Folk og kompetanse

,

9.9.2021

Folk og kompetanse

,

Stangeland inn i MEF, en viktig bransjeorganisasjon

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er bransje- og arbeidsgiverorganisasjon, og representerer 2253 små og større entreprenører – og nå også Stangeland Maskin.

Med en visjon om å være tett på, troverdig og framtidsrettet,er det viktig og riktig for Stangeland maskin å ha en bransje- og arbeidsgiverorganisasjonsom arbeider for bedre vilkår for anleggsbransjen. Marie Oftedal er regionsjef for Region Sørvest.

– Vi heier på det gode arbeidet som MEF legger ned i viktige politiske saker de siste par årene, sier Tommy Stangeland. Han viser blant annet til den mye omtalte moms-problematikken hvor entreprenørene er mva-betalingspliktige på omtvistede oppgjørsbeløp, som i verste fall dras ut i flere år før sakene avklares.

Beløpene kan bli store, og for et 10 millioners-prosjekt er det mye å betale 2,5 milloner kroner i moms over flere år. Han nikker anerkjennende til regionssjef i MEF i Rogaland, Marie Oftedal.

– Marie har gjort en god jobb lokalt, hvor fokuset er trukket i retning av mer politisk og strategisk arbeid. Her jobbes det godt på lag med bransjen, sier Tommy Stangeland.

Stangeland Maskin har i snitt 40 lærlinger på ulike opplæringsløp, men har kapasitet og behov for flere. MEF arbeider næringspolitisk for å få etablert flere skoleplasser i hele landet, men spesielt i et presset rogalands-marked. Fra venstre Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin, Julie Brodkorb, administrerende direktør i MEF, Mette Idland, personalleder i Stangeland Maskin, Kristian Østråt, lærlingkoordinator i Stangeland Maskin og Marie Oftedal, MEFs regionsjef for Region Sørvest.

Ved siden av bransjepolitiske saker tilbyr MEF også kurser. Flere av dem ble sommeren 2021 såkalt NOKUT-godkjent. Det betyr at de også gir studiepoeng. Anleggsleder gir 30 poeng, mens Ledelsen i maskinentreprenørskolen gir hele 90 poeng.

– Vi i MEF er stolte over at Stangeland blir med på laget og ser at vi får bedre gjennomslag sammen. Det er kjekt at MEFs politiske seire blir lagt merke til. Sammen skal vi jobbe for at anleggsbransjen har godt med jobber å regne på, utvikling av fremtidens fagarbeider og realistiske miljøkrav. Vi ser frem til et godt samarbeid både lokalt og nasjonalt, poengterer Marie.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

8.8.2022

Anleggsgartner

Egen produksjon i hjertet av Stavanger

VID Stavanger samler utdanningstilbudene sine i Rogaland i et nytt undervisningsbygg på Kampen i Stavanger.

Stangeland Maskin har produsert blomsterkasser, benker og bidratt til et moderne utemiljø i det grønne parkområdet.

27.6.2022

Bærekraft og miljø

Transport

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

24.6.2022

Folk og kompetanse

Lærlinguke 2022

Rekord mange lærlinger har hatt oppstart denne uka.

27 nye lærlinger hadde sin første arbeidsdag mandag 20. juni. Første dagen ble brukt på hovedkontoret på Soma.

15.6.2022

Folk og kompetanse

Bærekraft og miljø

Fikk en ny sjanse i Stangeland, nå ser han lyst på fremtiden

Han kjempet seg tilbake til et verdig liv, langt fra kriminalitet og utenforskap. Skjebnen har tatt en ny vending etter mange vonde år. I dag er Ørjan glad for at han fikk en ny sjanse i Stangeland Maskin.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Jobb og utdanning hånd i hånd

Andreas (31)) og Tor Harald (37) var henholdsvis 16 og 17 år da de hadde sin første arbeidsdag i Stangeland. Så unge som de var, hadde de ikke hatt mye tid til skolegang. Det tar begge igjen så det holder, Andreas med en master i økonomi og ledelse og Tor Harald med fagbrev, det siste i brønnboring.