9.9.2021

Folk og kompetanse

,

9.9.2021

Folk og kompetanse

,

Stangeland inn i MEF, en viktig bransjeorganisasjon

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er bransje- og arbeidsgiverorganisasjon, og representerer 2253 små og større entreprenører – og nå også Stangeland Maskin.

Med en visjon om å være tett på, troverdig og framtidsrettet,er det viktig og riktig for Stangeland maskin å ha en bransje- og arbeidsgiverorganisasjonsom arbeider for bedre vilkår for anleggsbransjen. Marie Oftedal er regionsjef for Region Sørvest.

– Vi heier på det gode arbeidet som MEF legger ned i viktige politiske saker de siste par årene, sier Tommy Stangeland. Han viser blant annet til den mye omtalte moms-problematikken hvor entreprenørene er mva-betalingspliktige på omtvistede oppgjørsbeløp, som i verste fall dras ut i flere år før sakene avklares.

Beløpene kan bli store, og for et 10 millioners-prosjekt er det mye å betale 2,5 milloner kroner i moms over flere år. Han nikker anerkjennende til regionssjef i MEF i Rogaland, Marie Oftedal.

– Marie har gjort en god jobb lokalt, hvor fokuset er trukket i retning av mer politisk og strategisk arbeid. Her jobbes det godt på lag med bransjen, sier Tommy Stangeland.

Stangeland Maskin har i snitt 40 lærlinger på ulike opplæringsløp, men har kapasitet og behov for flere. MEF arbeider næringspolitisk for å få etablert flere skoleplasser i hele landet, men spesielt i et presset rogalands-marked. Fra venstre Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin, Julie Brodkorb, administrerende direktør i MEF, Mette Idland, personalleder i Stangeland Maskin, Kristian Østråt, lærlingkoordinator i Stangeland Maskin og Marie Oftedal, MEFs regionsjef for Region Sørvest.

Ved siden av bransjepolitiske saker tilbyr MEF også kurser. Flere av dem ble sommeren 2021 såkalt NOKUT-godkjent. Det betyr at de også gir studiepoeng. Anleggsleder gir 30 poeng, mens Ledelsen i maskinentreprenørskolen gir hele 90 poeng.

– Vi i MEF er stolte over at Stangeland blir med på laget og ser at vi får bedre gjennomslag sammen. Det er kjekt at MEFs politiske seire blir lagt merke til. Sammen skal vi jobbe for at anleggsbransjen har godt med jobber å regne på, utvikling av fremtidens fagarbeider og realistiske miljøkrav. Vi ser frem til et godt samarbeid både lokalt og nasjonalt, poengterer Marie.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

3.3.2023

Bærekraft og miljø

Stangelandmodellen: Slik setter vi bærekraft ut i praksis

Vi har alltid vært opptatt av å gjøre god nytte av masser i Stangeland. Fremover ønsker vi enda sterkere fokus på en bærekraftig og økonomisk god utnyttelse av massene vi håndterer.

10.1.2023

Gina og Marius lever drømmen som lærlinger

De er 18 og 19 år gamle, og ikke redde for å ta i et tak. Gina og Marius er to av de 48 lærlingene i Stangeland Maskin. Sammen med lærlinger i de andre selskapene i Stangeland Gruppen representerer de fremtiden i bransjen.

4.1.2023

Bærekraft og miljø

God planlegging gir mer effektiv transport og mindre utslipp

Et nytt og unikt system for transportplanlegging i Stangeland gir store besparelser. Færre kjørte kilometer, lavere belastning på veier og kjøretøy og ikke minst redusert utslipp gjør både miljø og økonomi til vinnere.

17.11.2022

Samfunnsansvar

Årets julegave til Fra offer til kriger

Hvert år deler Stangeland ut en julegave til lag, foreninger eller organisasjoner som gjør noe godt for andre – for samfunnet rundt seg. I år går julegaven til Fra offer til kriger.

10.10.2022

Bærekraft og miljø

Nytt og viktig steg på vei mot målet om å bli selvforsynt med energi

Stangeland investerer nærmere åtte millioner kroner i solcelleanlegg til anlegget på Soma. På sikt er målet å bli selvforsynt på energi.