Stangeland inn i MEF, en viktig bransjeorganisasjon

9.9.2021

Folk og kompetanse

,

Stangeland inn i MEF, en viktig bransjeorganisasjon

9.9.2021

Folk og kompetanse

,

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er bransje- og arbeidsgiverorganisasjon, og representerer 2253 små og større entreprenører – og nå også Stangeland Maskin.

Med en visjon om å være tett på, troverdig og framtidsrettet,er det viktig og riktig for Stangeland maskin å ha en bransje- og arbeidsgiverorganisasjonsom arbeider for bedre vilkår for anleggsbransjen. Marie Oftedal er regionsjef for Region Sørvest.

– Vi heier på det gode arbeidet som MEF legger ned i viktige politiske saker de siste par årene, sier Tommy Stangeland. Han viser blant annet til den mye omtalte moms-problematikken hvor entreprenørene er mva-betalingspliktige på omtvistede oppgjørsbeløp, som i verste fall dras ut i flere år før sakene avklares.

Beløpene kan bli store, og for et 10 millioners-prosjekt er det mye å betale 2,5 milloner kroner i moms over flere år. Han nikker anerkjennende til regionssjef i MEF i Rogaland, Marie Oftedal.

– Marie har gjort en god jobb lokalt, hvor fokuset er trukket i retning av mer politisk og strategisk arbeid. Her jobbes det godt på lag med bransjen, sier Tommy Stangeland.

Stangeland Maskin har i snitt 40 lærlinger på ulike opplæringsløp, men har kapasitet og behov for flere. MEF arbeider næringspolitisk for å få etablert flere skoleplasser i hele landet, men spesielt i et presset rogalands-marked. Fra venstre Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin, Julie Brodkorb, administrerende direktør i MEF, Mette Idland, personalleder i Stangeland Maskin, Kristian Østråt, lærlingkoordinator i Stangeland Maskin og Marie Oftedal, MEFs regionsjef for Region Sørvest.

Ved siden av bransjepolitiske saker tilbyr MEF også kurser. Flere av dem ble sommeren 2021 såkalt NOKUT-godkjent. Det betyr at de også gir studiepoeng. Anleggsleder gir 30 poeng, mens Ledelsen i maskinentreprenørskolen gir hele 90 poeng.

– Vi i MEF er stolte over at Stangeland blir med på laget og ser at vi får bedre gjennomslag sammen. Det er kjekt at MEFs politiske seire blir lagt merke til. Sammen skal vi jobbe for at anleggsbransjen har godt med jobber å regne på, utvikling av fremtidens fagarbeider og realistiske miljøkrav. Vi ser frem til et godt samarbeid både lokalt og nasjonalt, poengterer Marie.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

20.5.2022

Eiendom og investeringer

Markeringa av første spadetak av påbygg

Startskuddet er gått! Nå starter arbeidet med å bygge 39 nye kontoret, 7 møterom, garderober og sykkelparkering. Tommy Stangeland gleder seg kanskje aller mest til drivhus og grønt utemiljø på taket.

– I hagen skal folk kunne møtes for å være kreative sammen, eller rett og slett bare ta en pause helt alene, sier han.

16.5.2022

Sponsorat

Eiendom og investeringer

Full fart i Sokndal, blir fartsfolkets nye drømmebane

I kupert terreng, gjennom 14 svinger og med en høydeforskjell på 23 meter, har fartsentusiaster over hele landet fått en ny lekeplass. En teknisk krevende bane, hvor det likevel er mulig å kjøre med høy hastighet, forteller Knut Christensen ved Motorcenter Norway i Sokndal.

10.5.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap og god planlegging gir arbeidsro og kvalitet

Mekanikerne som kjørerservicevogn har hvert sitt spesialfelt, forteller koordinator Sven Egil Vølstad. Laget består av 10 medarbeidere, alle med hver sin unike kunnskap.

21.4.2022

Anleggstjenester

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

14.4.2022

Folk og kompetanse

For Rebekka er vegetarmat førstevalget

Å spise smart bidrar til bedre helse. Rebekka Nesse foretrekker vegetar, enten hun er hjemme, jobber overtid eller er ute med venner. 25-åringen synes det er positivt at Stangeland er opptatt av de ansattes helse. Alle kan gjøre litt mer for å komme i bedre form og forebygge skade og sykdom, mener hun.