4.4.2022

Bærekraft og miljø

,

4.4.2022

Bærekraft og miljø

,

Stangeland satser, etablerer eget miljøselskap for forurensede masser

Stangeland gruppen styrker satsingen innen bærekraft. Nyetablerte Stangeland Miljø vil håndtere forurensede masser fra bygg og anlegg og industri, og har høy kompetanse innen alt fra analyse og lasting, til transport og deponering.

Stangeland Miljø er spesialist på håndtering og deponering av forurensede masser

– Vi har allerede i mange år behandlet slikt avfall i Stangeland Maskin. Derfor var det nå naturlig å samle virksomheten, og spisse satsningen. Vi har all kompetanse selv eller via samarbeidspartnere. Kundene, enten det er entreprenører, kommuner, stat, vegvesen eller private, forholder seg til én aktør, sier Glenn Time, leder salg og marked i Stangeland Miljø.

– Løsningen vil tilpasses kundens behov, hvor målet er å få håndtert de forurensede massene på en effektiv og trygg måte, forklarer Glenn.

Glenn Time tar nå sin erfaring fra ulike roller i felt og prosjektutvikler, og går nå inn som leder for salgs og marked i det nyopprettet selskapet.

Gjennom Stangeland Maskin har miljøselskapet tilgang til moderne og miljøvennlig spesialutstyr for skånsom og trygg fjerning av masser. – Kundene vil også få tilgang til nettverket vårt over hele landet, så her handler det om å finne løsninger som er bærekraftige og lønnsomme, sier salgslederen.

Selskapet er spesialister på å løse utfordringer knyttet til forurensede masser fra rivingsprosjekter, utbyggingsprosjekter og områder hvor masse må skiftes ut eller renses. Vi håndterer alle klasser forurenset masse og sørger for sikker og miljøvennlig transport til deponi.

Du kan lese om det nye selskapet her: https://stangelandmiljo.no/

Analyse

Prøvetaking og analyser for å avklare forurensningsgrad.

Lasting

Gjennom Stangeland Maskin har miljøselskapet tilgang til moderne og miljøvennlig spesialutstyr for skånsom og trygg fjerning av masser.

Transport

Effektiv transport gjør at kostnader og miljøfotavtrykk holdes nede. Stangeland Miljø tar ansvar for hele verdikjeden, og samarbeider også med fraktselskaper som transporter sjøveien.

Deponering

Avfall som spenner fra gamle søppeldeponier til betong fra sanerte bygg og eksempelvis borekaks fra virksomheten offshore. Massen deponeres hos samarbeidene godkjente deponier alt etter grad av forurensning/innhold" eller tilsvarende.

Velkommen til å ta kontakt me Glenn for mer informasjon: 975 52 843 / Glenn.Time@stangelandmiljo.no

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

8.8.2022

Anleggsgartner

Egen produksjon i hjertet av Stavanger

VID Stavanger samler utdanningstilbudene sine i Rogaland i et nytt undervisningsbygg på Kampen i Stavanger.

Stangeland Maskin har produsert blomsterkasser, benker og bidratt til et moderne utemiljø i det grønne parkområdet.

27.6.2022

Bærekraft og miljø

Transport

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

24.6.2022

Folk og kompetanse

Lærlinguke 2022

Rekord mange lærlinger har hatt oppstart denne uka.

27 nye lærlinger hadde sin første arbeidsdag mandag 20. juni. Første dagen ble brukt på hovedkontoret på Soma.

15.6.2022

Folk og kompetanse

Bærekraft og miljø

Fikk en ny sjanse i Stangeland, nå ser han lyst på fremtiden

Han kjempet seg tilbake til et verdig liv, langt fra kriminalitet og utenforskap. Skjebnen har tatt en ny vending etter mange vonde år. I dag er Ørjan glad for at han fikk en ny sjanse i Stangeland Maskin.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Jobb og utdanning hånd i hånd

Andreas (31)) og Tor Harald (37) var henholdsvis 16 og 17 år da de hadde sin første arbeidsdag i Stangeland. Så unge som de var, hadde de ikke hatt mye tid til skolegang. Det tar begge igjen så det holder, Andreas med en master i økonomi og ledelse og Tor Harald med fagbrev, det siste i brønnboring.