4.4.2022

Bærekraft og miljø

,

4.4.2022

Bærekraft og miljø

,

Stangeland satser, etablerer eget miljøselskap for forurensede masser

Stangeland gruppen styrker satsingen innen bærekraft. Nyetablerte Stangeland Miljø vil håndtere forurensede masser fra bygg og anlegg og industri, og har høy kompetanse innen alt fra analyse og lasting, til transport og deponering.

Stangeland Miljø er spesialist på håndtering og deponering av forurensede masser

– Vi har allerede i mange år behandlet slikt avfall i Stangeland Maskin. Derfor var det nå naturlig å samle virksomheten, og spisse satsningen. Vi har all kompetanse selv eller via samarbeidspartnere. Kundene, enten det er entreprenører, kommuner, stat, vegvesen eller private, forholder seg til én aktør, sier Glenn Time, leder salg og marked i Stangeland Miljø.

– Løsningen vil tilpasses kundens behov, hvor målet er å få håndtert de forurensede massene på en effektiv og trygg måte, forklarer Glenn.

Glenn Time tar nå sin erfaring fra ulike roller i felt og prosjektutvikler, og går nå inn som leder for salgs og marked i det nyopprettet selskapet.

Gjennom Stangeland Maskin har miljøselskapet tilgang til moderne og miljøvennlig spesialutstyr for skånsom og trygg fjerning av masser. – Kundene vil også få tilgang til nettverket vårt over hele landet, så her handler det om å finne løsninger som er bærekraftige og lønnsomme, sier salgslederen.

Selskapet er spesialister på å løse utfordringer knyttet til forurensede masser fra rivingsprosjekter, utbyggingsprosjekter og områder hvor masse må skiftes ut eller renses. Vi håndterer alle klasser forurenset masse og sørger for sikker og miljøvennlig transport til deponi.

Du kan lese om det nye selskapet her: https://stangelandmiljo.no/

Analyse

Prøvetaking og analyser for å avklare forurensningsgrad.

Lasting

Gjennom Stangeland Maskin har miljøselskapet tilgang til moderne og miljøvennlig spesialutstyr for skånsom og trygg fjerning av masser.

Transport

Effektiv transport gjør at kostnader og miljøfotavtrykk holdes nede. Stangeland Miljø tar ansvar for hele verdikjeden, og samarbeider også med fraktselskaper som transporter sjøveien.

Deponering

Avfall som spenner fra gamle søppeldeponier til betong fra sanerte bygg og eksempelvis borekaks fra virksomheten offshore. Massen deponeres hos samarbeidene godkjente deponier alt etter grad av forurensning/innhold" eller tilsvarende.

Velkommen til å ta kontakt me Glenn for mer informasjon: 975 52 843 / Glenn.Time@stangelandmiljo.no

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

3.3.2023

Bærekraft og miljø

Stangelandmodellen: Slik setter vi bærekraft ut i praksis

Vi har alltid vært opptatt av å gjøre god nytte av masser i Stangeland. Fremover ønsker vi enda sterkere fokus på en bærekraftig og økonomisk god utnyttelse av massene vi håndterer.

10.1.2023

Gina og Marius lever drømmen som lærlinger

De er 18 og 19 år gamle, og ikke redde for å ta i et tak. Gina og Marius er to av de 48 lærlingene i Stangeland Maskin. Sammen med lærlinger i de andre selskapene i Stangeland Gruppen representerer de fremtiden i bransjen.

4.1.2023

Bærekraft og miljø

God planlegging gir mer effektiv transport og mindre utslipp

Et nytt og unikt system for transportplanlegging i Stangeland gir store besparelser. Færre kjørte kilometer, lavere belastning på veier og kjøretøy og ikke minst redusert utslipp gjør både miljø og økonomi til vinnere.

17.11.2022

Samfunnsansvar

Årets julegave til Fra offer til kriger

Hvert år deler Stangeland ut en julegave til lag, foreninger eller organisasjoner som gjør noe godt for andre – for samfunnet rundt seg. I år går julegaven til Fra offer til kriger.

10.10.2022

Bærekraft og miljø

Nytt og viktig steg på vei mot målet om å bli selvforsynt med energi

Stangeland investerer nærmere åtte millioner kroner i solcelleanlegg til anlegget på Soma. På sikt er målet å bli selvforsynt på energi.