Stangeland satser, etablerer eget miljøselskap for forurensede masser

4.4.2022

Bærekraft og miljø

,

Stangeland satser, etablerer eget miljøselskap for forurensede masser

4.4.2022

Bærekraft og miljø

,

Stangeland gruppen styrker satsingen innen bærekraft. Nyetablerte Stangeland Miljø vil håndtere forurensede masser fra bygg og anlegg og industri, og har høy kompetanse innen alt fra analyse og lasting, til transport og deponering.

Stangeland Miljø er spesialist på håndtering og deponering av forurensede masser

– Vi har allerede i mange år behandlet slikt avfall i Stangeland Maskin. Derfor var det nå naturlig å samle virksomheten, og spisse satsningen. Vi har all kompetanse selv eller via samarbeidspartnere. Kundene, enten det er entreprenører, kommuner, stat, vegvesen eller private, forholder seg til én aktør, sier Glenn Time, leder salg og marked i Stangeland Miljø.

– Løsningen vil tilpasses kundens behov, hvor målet er å få håndtert de forurensede massene på en effektiv og trygg måte, forklarer Glenn.

Glenn Time tar nå sin erfaring fra ulike roller i felt og prosjektutvikler, og går nå inn som leder for salgs og marked i det nyopprettet selskapet.

Gjennom Stangeland Maskin har miljøselskapet tilgang til moderne og miljøvennlig spesialutstyr for skånsom og trygg fjerning av masser. – Kundene vil også få tilgang til nettverket vårt over hele landet, så her handler det om å finne løsninger som er bærekraftige og lønnsomme, sier salgslederen.

Selskapet er spesialister på å løse utfordringer knyttet til forurensede masser fra rivingsprosjekter, utbyggingsprosjekter og områder hvor masse må skiftes ut eller renses. Vi håndterer alle klasser forurenset masse og sørger for sikker og miljøvennlig transport til deponi.

Du kan lese om det nye selskapet her: https://stangelandmiljo.no/

Analyse

Prøvetaking og analyser for å avklare forurensningsgrad.

Lasting

Gjennom Stangeland Maskin har miljøselskapet tilgang til moderne og miljøvennlig spesialutstyr for skånsom og trygg fjerning av masser.

Transport

Effektiv transport gjør at kostnader og miljøfotavtrykk holdes nede. Stangeland Miljø tar ansvar for hele verdikjeden, og samarbeider også med fraktselskaper som transporter sjøveien.

Deponering

Avfall som spenner fra gamle søppeldeponier til betong fra sanerte bygg og eksempelvis borekaks fra virksomheten offshore. Massen deponeres hos samarbeidene godkjente deponier alt etter grad av forurensning/innhold" eller tilsvarende.

Velkommen til å ta kontakt me Glenn for mer informasjon: 975 52 843 / Glenn.Time@stangelandmiljo.no

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

20.5.2022

Eiendom og investeringer

Markeringa av første spadetak av påbygg

Startskuddet er gått! Nå starter arbeidet med å bygge 39 nye kontoret, 7 møterom, garderober og sykkelparkering. Tommy Stangeland gleder seg kanskje aller mest til drivhus og grønt utemiljø på taket.

– I hagen skal folk kunne møtes for å være kreative sammen, eller rett og slett bare ta en pause helt alene, sier han.

16.5.2022

Sponsorat

Eiendom og investeringer

Full fart i Sokndal, blir fartsfolkets nye drømmebane

I kupert terreng, gjennom 14 svinger og med en høydeforskjell på 23 meter, har fartsentusiaster over hele landet fått en ny lekeplass. En teknisk krevende bane, hvor det likevel er mulig å kjøre med høy hastighet, forteller Knut Christensen ved Motorcenter Norway i Sokndal.

10.5.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap og god planlegging gir arbeidsro og kvalitet

Mekanikerne som kjørerservicevogn har hvert sitt spesialfelt, forteller koordinator Sven Egil Vølstad. Laget består av 10 medarbeidere, alle med hver sin unike kunnskap.

21.4.2022

Anleggstjenester

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

14.4.2022

Folk og kompetanse

For Rebekka er vegetarmat førstevalget

Å spise smart bidrar til bedre helse. Rebekka Nesse foretrekker vegetar, enten hun er hjemme, jobber overtid eller er ute med venner. 25-åringen synes det er positivt at Stangeland er opptatt av de ansattes helse. Alle kan gjøre litt mer for å komme i bedre form og forebygge skade og sykdom, mener hun.