4.4.2022

Bærekraft og miljø

,

4.4.2022

Bærekraft og miljø

,

Stangeland satser, etablerer eget miljøselskap for forurensede masser

Stangeland gruppen styrker satsingen innen bærekraft. Nyetablerte Stangeland Miljø vil håndtere forurensede masser fra bygg og anlegg og industri, og har høy kompetanse innen alt fra analyse og lasting, til transport og deponering.

Stangeland Miljø er spesialist på håndtering og deponering av forurensede masser

– Vi har allerede i mange år behandlet slikt avfall i Stangeland Maskin. Derfor var det nå naturlig å samle virksomheten, og spisse satsningen. Vi har all kompetanse selv eller via samarbeidspartnere. Kundene, enten det er entreprenører, kommuner, stat, vegvesen eller private, forholder seg til én aktør, sier Glenn Time, leder salg og marked i Stangeland Miljø.

– Løsningen vil tilpasses kundens behov, hvor målet er å få håndtert de forurensede massene på en effektiv og trygg måte, forklarer Glenn.

Glenn Time tar nå sin erfaring fra ulike roller i felt og prosjektutvikler, og går nå inn som leder for salgs og marked i det nyopprettet selskapet.

Gjennom Stangeland Maskin har miljøselskapet tilgang til moderne og miljøvennlig spesialutstyr for skånsom og trygg fjerning av masser. – Kundene vil også få tilgang til nettverket vårt over hele landet, så her handler det om å finne løsninger som er bærekraftige og lønnsomme, sier salgslederen.

Selskapet er spesialister på å løse utfordringer knyttet til forurensede masser fra rivingsprosjekter, utbyggingsprosjekter og områder hvor masse må skiftes ut eller renses. Vi håndterer alle klasser forurenset masse og sørger for sikker og miljøvennlig transport til deponi.

Du kan lese om det nye selskapet her: https://stangelandmiljo.no/

Analyse

Prøvetaking og analyser for å avklare forurensningsgrad.

Lasting

Gjennom Stangeland Maskin har miljøselskapet tilgang til moderne og miljøvennlig spesialutstyr for skånsom og trygg fjerning av masser.

Transport

Effektiv transport gjør at kostnader og miljøfotavtrykk holdes nede. Stangeland Miljø tar ansvar for hele verdikjeden, og samarbeider også med fraktselskaper som transporter sjøveien.

Deponering

Avfall som spenner fra gamle søppeldeponier til betong fra sanerte bygg og eksempelvis borekaks fra virksomheten offshore. Massen deponeres hos samarbeidene godkjente deponier alt etter grad av forurensning/innhold" eller tilsvarende.

Velkommen til å ta kontakt me Glenn for mer informasjon: 975 52 843 / Glenn.Time@stangelandmiljo.no

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

16.9.2023

Ryfylke

Samfunnsansvar

Åpnet dørene for strandbuen: – Fantastisk kjekt

Lørdag 16. september inviterte Stangeland Maskin Ryfylke til åpen dag i Ryfylkevegen på Tau. Arrangementet ble en stor suksess.

1.9.2023

Folk og kompetanse

Vellykket fagdag på Kalberg: – Viktig for rekrutteringen

Fagdagen er blitt et av våre viktigste utstillingsvindu mot ungdommen - fremtidens anleggsarbeider. Fredag samlet vi elever og lærere på anleggsfag på Kalberg.

1.9.2023

Eiendom og investeringer

K. Volden Transport på Fitjar blir en del av Stangeland Gruppen

Stangeland Gruppen blir medeier i K. Volden Transport og styrker satsningen i Sunnhordaland.

29.6.2023

Bærekraft og miljø

Ett år med egne Ytre Miljø-folk: – Viktig at vi er i forkant

Våren 2022 ansatte Stangeland egne fagpersoner innen ytre miljø (YM), som en del av vår satsing på bærekraftig drift. YM-koordinator Kristine Helle Forsaa mener det er naturlig at det går i den retningen.

3.3.2023

Bærekraft og miljø

Stangelandmodellen: Slik setter vi bærekraft ut i praksis

Vi har alltid vært opptatt av å gjøre god nytte av masser i Stangeland. Fremover ønsker vi enda sterkere fokus på en bærekraftig og økonomisk god utnyttelse av massene vi håndterer.