27.6.2022

Bærekraft og miljø

,

Transport

,

27.6.2022

Bærekraft og miljø

,

Transport

,

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

Stangeland har nylig fått åtte nye Istrail-hengere dimensjonert for 60 tonns kjøring. De går fast ute i drift, og lastebil-koordinatorenes rolle er å planlegge effektive turer ut fra veiene som massen skal fraktes på slik at det blir mindre utslipp pr. tonn transportert. Her er Svenn-Håvard Lauvås Livik (transportkoordinator), Henning Sjursen (sjåfør) og Kjell Arild Egeland (maskin- og transportsjef) foran det første settet som ble satt i arbeid.

Det betyr mindre utslipp pr. tonn transportert.

– På strekninger hvor vi har mye massetransport og hvor forholdene ligger til rette for det, har vi gitt innspill til veieier om at veien bør oppdimensjoneres, sier Kjell Arild Egeland, maskin- og transportsjef i Stangeland Maskin. Han forklarer at veieier kan være både Statens vegvesen, fylkeskommune eller kommuner. Den siste strekningen som ble dimensjonert opp basert på innspill fra Stangeland, er veien fra E39 til Stangelands hovedkontor på Soma.

For å kjøre lovlig med totalvekt på 60 tonn må bil og henger totalt bestå av 7 akslinger. Det finnes ingen «one size fits all», og hvert sett bestående av bil og henger optimaliseres ut fra type kjøring de går mest på.

Det finnes ingen "one size fits all" når man prater om bil og henger. 

En 4-akslet bil kjører med 3-akslet henger, og en 3-akslet bil må ha 4-akslet henger. Når veien er godkjent for 60 tonn, økes nyttelasten fra 30 tonn til 38 tonn. Det utgjør en stor forskjell på mange måter.

– Gevinsten er stor, slår Egeland fast og drar frem IVAR-utbyggingen på Fjermestad som et tenkt eksempel. Anlegget er kun 14 kilometer fra Jærpukk, og ved en oppdimensjonert veistrekning her kunne man redusert antall turer mellom Jærpukk og Fjermestad med 758 lass.

Det er på langturer vi virkelig ser gevinsten av å gå fra 30 til 38tonns nyttelast. Fra Stavanger sentrum til Oslo sentrum er det 550 kilometer en vei. Med økt vekt, øker også drivstoffet, mens Co2-utslippet reduseres med 6 kg per transportert tonn. Her Svenn-Håvard Lauvås Livik (tv.) og Kjell Arild Egeland (t.h)

– Tenk på hva det hadde redusert av trafikk i nabolaget, sier Egeland. Han bekrefter at dieselforbruket økes når man trekker tyngre lass, men netto besparelse ville fortsatt vært 8.145 kg CO2 ved å øke til 60 tonns totalvekt på dette prosjektet. Dette tilsvarer CO2 utslippet til 4 personbiler som kjører 12.000 km årlig.

Stangeland har i løpet av året kjøpt åtte nye Istrail-hengere, dimensjonert for 60 tonns kjøring, men også ombygging av eksisterende hengere er aktuelt.

– Ombruk av kvalitetsutstyr gir lengre levetid og er lønnsomt, sier Egeland og nikker mot verkstedet som han skimter rett utenfor vinduet sitt. Han forteller: – Til en fireakslet bil har vi bygget om en treakslet henger med lengre drag, mens til krokbilene har vi justerbare drag slik at vi kan redusere lengden fra 22,0 til 19,50 meter.

På 60-tonns vei må settet være 22,0 meter, mens på 50-tonns vei er lengde 19,50 meter. Når det kjøres med 60-tonns sett, er det likevel gunstig å ha justerbare drag, slik at man kan korte inn settet og smidig navigere inne på anlegget.

Egeland poengterer at også fornøyde sjåfører er god økonomi i seg selv.

Yrkessjåfør Henning Sjursen er den første som tar i bruk de nye hengeren.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

16.2.2024

Sponsorat

Forlenger samarbeidet med Sandnes IL Alpint

Sandnes IL Alpint står bak et av årets høydepunkt for oss i Stangeland, nemlig Stangelands skidag. Da er det ekstra kjekt å kunne fornye sponsoravtalen.

7.2.2024

Anleggsmaskiner og utstyr

Få har hatt så mange maskiner som Kenneth og John. Onsdag fikk de utlevert hver sin Cat 352 NG

Det er ikke hver dag det ruller ut nærmere 120 tonn med gravemaskin fra Soma. Det er heller ikke hver dag det deles ut nye maskiner til så erfarne maskinførere som Kenneth Tjora og John Stokkeland.

19.1.2024

Anleggsgartner

Bærekraft og miljø

Folk og kompetanse

Arboristen er vårt ess i ermet i møte med trær på prosjektene våre

Setter du Stangeland sine arborister på saken, være seg i hagen hjemme eller på et større prosjekt, kan du være sikker på at trærne får den beste behandlingen tilgjengelig. Det er kanskje ikke så rart at vi satser på arboristene våre.

15.1.2024

Stikning og trykktesting

Teknologi og innovasjon

Skanner havbunnen for å sikre ryddig og effektiv sjøfylling

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når Rogfast-masser skal legges på sjøen. Stikningsavdelingen har tatt i bruk sofistikert sonarteknologi for å gjøre fyllingen så ryddig og effektiv som mulig.

11.1.2024

Anleggsgartner

Bærekraft og miljø

Pukkverk og ferdigvare

Jord er ikke bare jord: Sånn skal vi bli ledende på vekstmedier

Det ligger vitenskap bak det å velge riktig vekstmedie for jobben. I Stangeland tar vi mål om å kunne levere det kunden ønsker, når kunden ønsker det.