11.1.2021

Veg- og infrastruktur

,

11.1.2021

Veg- og infrastruktur

,

Tett på naboer og trafikk

Det durer av motorlyd fra busser, biler og lastebiler som passerer anleggsplassen langs gamle riksveg 44 på Gausel. Tungsikring og barrierer er satt opp, og veg og gang- og sykkelfelt er lagt om slik at anleggsarbeidere og publikum er trygge. Naboene følger interessert med på fremdriften, og nabolaget endres for alltid.

Arbeidet foregår tett på trafikken og tett på naboene.

– Trafikkavviklingen har vi mye erfaring med fra andre prosjekter, så det har vi full kontroll, på sier Cenneth Træe og Sjur Stangeland. Begge har hver sin arbeidsstasjon i det som en gang var Peders gatekjøkken på Gausel. De har vært med på å bygge E39 Eiganestunnelen, det som i 2013 var Norges største vegkontrakt.

Eiganestunnelen ligger som en innfartsåre til Stavanger, og det passerte i snitt 50.000 biler i døgnet. Joda, sikker trafikkavvikling kan de.

Om Bussveien

Utbyggingen av Bussveien er delt opp i 25 delstrekninger, hvorav seks allerede er ferdig. Strekningen mellom Gausel Stasjon og Diagonalen er den sjuende kontrakten som er tildelt og er totalt 1,3 km lang. Kontrakten har en verdi for Stangeland på 278 millioner eks mva. og skal stå ferdig våren 2023. Bussveien mellom Sandnes og Stavanger er 50 km lang når den er ferdig, og blir Norges første fullverdige bussveisystem.

Det er Rogaland fylkeskommune som er byggherre, og prosjektleder Pål Thornes sa blant annet i sin tale under første skuffetak 24. august 2020:

– Det er mye som skal bygges på kort tid, blant annet to underganger, vann- og avløpsnett, av- og påkjøringsramper og støyskjerming. Publikum vil merke prosjektet godt, og byggearbeidet vil påvirke trafikken. Jeg oppfordrer alle å ta hensyn til hverandre, og ber om at gående, syklister og trafikanter følger skiltingen. Alle skal ha en trygg hverdag!

Fra første stadestak 26. august 2020. Fra venstre Tommy Stangeland, i bakgrunnen Stavangerordfører Kari Nessa Nortun og prosjektleder for bussveien Pål Thornes.

Per Olav Roos forbereder fylkesordfører Marianne Chesak til første spadestikk. Den lille graveren er elektrisk.

Godt naboforhold

Byggherre og Stangeland jobber side om side i brakkerigg som er satt opp på Gausel stasjon. De samarbeider tett, og er enig i at samspill og god kommunikasjon er viktige suksesskriterier. Det gjelder selvsagt også med naboene.

– Tre uker før oppstart sender jeg ut informasjonsskriv til alle berørte naboer, sier anleggsleder Per Olav Roos. Også han refererer til erfaring fra Eiganestunnelen, hvor også prosjektleder John Olaf Østerhus og rådgiver Sverre Nergård hadde sentrale roller, begge nå også med på Bussveien.

Lasting Steffen Tjora og Sondre Rødland.

Her laster Steffen Tjora tippsemien mens trafikken passerer tett på.

Etter informasjonsskrivet er sendt ut, avtaler Roos befaringer med hver enkelt nabo. Kontraktene er allerede inngått med  byggherren, men det er greit å prate igjennom den med hver enkelt, sier Roos.

– Noen huseiere vil gjerne ha gjort noe ekstra, mens andre ønsker en gjennomgang av hva som kommer til å skje med tomta  under byggeprosessen, sier han. Noen av tomtene er kjøpt ut, hele boliger er kjøpt ut, mens andre områder lånes under byggeperioden. Anleggsmaskinene trenger litt ekstra plass, et såkalt anleggsbelte mens arbeidet pågår.

Dialogen med naboene går godt, og mens Per Olav tar en av sine daglige runder på byggeplassen, kommer Magne Gausel innom. Magne er en av tre søsken som har eiendom på Gausel, og familien stammer fra gardsbruket som alle tomtene en gang ble skilt ut fra.

Elektrikeren Magne var en av de første som bygde hus her i 1984. Han syns det er spennende å følge byggeprosessen, og er fascinert over alle oppgaver som foregår samtidig. Her i dialog med Per Olav Roos.

– Meg og søstrene mine syns det er spennende å følge med dere, sier Magne. Han syns anlegget ser ryddig og effektivt ut, og det virker som om arbeidsoppgavene er godt planlagt. Han forteller om et tilfelle hvor omlegging av en veg første til redusert sikt, og at han syntes det var skummelt å kjøre ut fra sidevegen.

– Jeg rapporterte det inn til TS’en, og i løpet av dagen var alt ordnet, sier han. Den ene søsteren fikk også hjelp av en maskinfører til å sage et spor i asfalten, mens han hadde et lite pusterom i en travel hverdag.

– De er altså så høflige og hyggelige, disse arbeidskarene, avslutter han.

Roos smiler og nyter de gode tilbakemeldingene.

God dialog med naboene er viktig når det skjer så mye på en gang. På den 1,3 km lange strekningen er det aktivitet overalt.  Fordelen er at når prosjektet er ferdig, har mange eiendommer fått etablert god støyskjerming som de tidligere ikke hadde.

Side om side til 2023

Det er ikke bare dialog med byggherren og naboene som er viktig. Underentreprenørene er mange og viktige. Per Olav slår av en prat med et par arbeidskarer fra Ibetong. Det er mye betongarbeid på denne kontrakten, tillegg til spunting som utføres av  Seabroker. Asfaltarbeidet er tildelt Velde, og det er Helleberg Maskin som lør mur.

– Vi skal jobbe sammen i mange år, og vi vet av erfaring at det vil oppstå behov for avklaringer og kompromiss, sier Roos. Samarbeidet går godt, og vi har jevnlige byggemøter som blant annet tar for seg HMS og fremdriften.

Toppen er nå

For Stangeland er det 20 personer i sving nå.

– Vi vil ikke bli flere, men trekker inn ressurser alt etter som prosjektet skrider frem og nye oppgaver skal løses, sier Roos.

To nøkkelpersoner som har vært med siden oppstart er stikningsingeniørene Torgeir Line og Sondre Flesjå. De er ute flere ganger daglig og måler, observerer og kvalitetssikrer fremdriften. Også dette prosjektet er modellbasert og uten tradisjonelle tegninger.

– Det er spennende og følge prosjektet så tett, sier Torgeir Line. Han har flyttet inn på brakkeriggen og har fast arbeidssted her nå. Som alle andre; smilende og serviceinnstilt både mot kollegaer og naboer.

Stikningsingeniør Torgeir Line er ute i felt på en av sine mange, daglige turer. Det måles, observeres og kvalitetssikrer.

Saken ble først publisert i Stangeland Magasinet nr 123/desember 2020.


Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

29.5.2024

Anleggstjenester

Masseflytting

Bærekraft og miljø

Vi har vunnet tidenes største kontrakt i Rogfast!

Vi har vunnet tidenes største kontrakt i Rogfast! Akkurat så glade er vi etter å ha vunnet det største prosjektet noen gang i Stangeland Maskins historie; den midtre delen av prestisjeprosjektet Rogfast, verdens lengste undersjøiske tunnel.

16.2.2024

Sponsorat

Forlenger samarbeidet med Sandnes IL Alpint

Sandnes IL Alpint står bak et av årets høydepunkt for oss i Stangeland, nemlig Stangelands skidag. Da er det ekstra kjekt å kunne fornye sponsoravtalen.

7.2.2024

Anleggsmaskiner og utstyr

Få har hatt så mange maskiner som Kenneth og John. Onsdag fikk de utlevert hver sin Cat 352 NG

Det er ikke hver dag det ruller ut nærmere 120 tonn med gravemaskin fra Soma. Det er heller ikke hver dag det deles ut nye maskiner til så erfarne maskinførere som Kenneth Tjora og John Stokkeland.

19.1.2024

Anleggsgartner

Bærekraft og miljø

Folk og kompetanse

Arboristen er vårt ess i ermet i møte med trær på prosjektene våre

Setter du Stangeland sine arborister på saken, være seg i hagen hjemme eller på et større prosjekt, kan du være sikker på at trærne får den beste behandlingen tilgjengelig. Det er kanskje ikke så rart at vi satser på arboristene våre.

15.1.2024

Stikning og trykktesting

Teknologi og innovasjon

Skanner havbunnen for å sikre ryddig og effektiv sjøfylling

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når Rogfast-masser skal legges på sjøen. Stikningsavdelingen har tatt i bruk sofistikert sonarteknologi for å gjøre fyllingen så ryddig og effektiv som mulig.