Tett på naboer og trafikk

11.1.2021

Veg- og infrastruktur

,

Tett på naboer og trafikk

11.1.2021

Veg- og infrastruktur

,

Det durer av motorlyd fra busser, biler og lastebiler som passerer anleggsplassen langs gamle riksveg 44 på Gausel. Tungsikring og barrierer er satt opp, og veg og gang- og sykkelfelt er lagt om slik at anleggsarbeidere og publikum er trygge. Naboene følger interessert med på fremdriften, og nabolaget endres for alltid.

Arbeidet foregår tett på trafikken og tett på naboene.

– Trafikkavviklingen har vi mye erfaring med fra andre prosjekter, så det har vi full kontroll, på sier Cenneth Træe og Sjur Stangeland. Begge har hver sin arbeidsstasjon i det som en gang var Peders gatekjøkken på Gausel. De har vært med på å bygge E39 Eiganestunnelen, det som i 2013 var Norges største vegkontrakt.

Eiganestunnelen ligger som en innfartsåre til Stavanger, og det passerte i snitt 50.000 biler i døgnet. Joda, sikker trafikkavvikling kan de.

Om Bussveien

Utbyggingen av Bussveien er delt opp i 25 delstrekninger, hvorav seks allerede er ferdig. Strekningen mellom Gausel Stasjon og Diagonalen er den sjuende kontrakten som er tildelt og er totalt 1,3 km lang. Kontrakten har en verdi for Stangeland på 278 millioner eks mva. og skal stå ferdig våren 2023. Bussveien mellom Sandnes og Stavanger er 50 km lang når den er ferdig, og blir Norges første fullverdige bussveisystem.

Det er Rogaland fylkeskommune som er byggherre, og prosjektleder Pål Thornes sa blant annet i sin tale under første skuffetak 24. august 2020:

– Det er mye som skal bygges på kort tid, blant annet to underganger, vann- og avløpsnett, av- og påkjøringsramper og støyskjerming. Publikum vil merke prosjektet godt, og byggearbeidet vil påvirke trafikken. Jeg oppfordrer alle å ta hensyn til hverandre, og ber om at gående, syklister og trafikanter følger skiltingen. Alle skal ha en trygg hverdag!

Fra første stadestak 26. august 2020. Fra venstre Tommy Stangeland, i bakgrunnen Stavangerordfører Kari Nessa Nortun og prosjektleder for bussveien Pål Thornes.

Per Olav Roos forbereder fylkesordfører Marianne Chesak til første spadestikk. Den lille graveren er elektrisk.

Godt naboforhold

Byggherre og Stangeland jobber side om side i brakkerigg som er satt opp på Gausel stasjon. De samarbeider tett, og er enig i at samspill og god kommunikasjon er viktige suksesskriterier. Det gjelder selvsagt også med naboene.

– Tre uker før oppstart sender jeg ut informasjonsskriv til alle berørte naboer, sier anleggsleder Per Olav Roos. Også han refererer til erfaring fra Eiganestunnelen, hvor også prosjektleder John Olaf Østerhus og rådgiver Sverre Nergård hadde sentrale roller, begge nå også med på Bussveien.

Lasting Steffen Tjora og Sondre Rødland.

Her laster Steffen Tjora tippsemien mens trafikken passerer tett på.

Etter informasjonsskrivet er sendt ut, avtaler Roos befaringer med hver enkelt nabo. Kontraktene er allerede inngått med  byggherren, men det er greit å prate igjennom den med hver enkelt, sier Roos.

– Noen huseiere vil gjerne ha gjort noe ekstra, mens andre ønsker en gjennomgang av hva som kommer til å skje med tomta  under byggeprosessen, sier han. Noen av tomtene er kjøpt ut, hele boliger er kjøpt ut, mens andre områder lånes under byggeperioden. Anleggsmaskinene trenger litt ekstra plass, et såkalt anleggsbelte mens arbeidet pågår.

Dialogen med naboene går godt, og mens Per Olav tar en av sine daglige runder på byggeplassen, kommer Magne Gausel innom. Magne er en av tre søsken som har eiendom på Gausel, og familien stammer fra gardsbruket som alle tomtene en gang ble skilt ut fra.

Elektrikeren Magne var en av de første som bygde hus her i 1984. Han syns det er spennende å følge byggeprosessen, og er fascinert over alle oppgaver som foregår samtidig. Her i dialog med Per Olav Roos.

– Meg og søstrene mine syns det er spennende å følge med dere, sier Magne. Han syns anlegget ser ryddig og effektivt ut, og det virker som om arbeidsoppgavene er godt planlagt. Han forteller om et tilfelle hvor omlegging av en veg første til redusert sikt, og at han syntes det var skummelt å kjøre ut fra sidevegen.

– Jeg rapporterte det inn til TS’en, og i løpet av dagen var alt ordnet, sier han. Den ene søsteren fikk også hjelp av en maskinfører til å sage et spor i asfalten, mens han hadde et lite pusterom i en travel hverdag.

– De er altså så høflige og hyggelige, disse arbeidskarene, avslutter han.

Roos smiler og nyter de gode tilbakemeldingene.

God dialog med naboene er viktig når det skjer så mye på en gang. På den 1,3 km lange strekningen er det aktivitet overalt.  Fordelen er at når prosjektet er ferdig, har mange eiendommer fått etablert god støyskjerming som de tidligere ikke hadde.

Side om side til 2023

Det er ikke bare dialog med byggherren og naboene som er viktig. Underentreprenørene er mange og viktige. Per Olav slår av en prat med et par arbeidskarer fra Ibetong. Det er mye betongarbeid på denne kontrakten, tillegg til spunting som utføres av  Seabroker. Asfaltarbeidet er tildelt Velde, og det er Helleberg Maskin som lør mur.

– Vi skal jobbe sammen i mange år, og vi vet av erfaring at det vil oppstå behov for avklaringer og kompromiss, sier Roos. Samarbeidet går godt, og vi har jevnlige byggemøter som blant annet tar for seg HMS og fremdriften.

Toppen er nå

For Stangeland er det 20 personer i sving nå.

– Vi vil ikke bli flere, men trekker inn ressurser alt etter som prosjektet skrider frem og nye oppgaver skal løses, sier Roos.

To nøkkelpersoner som har vært med siden oppstart er stikningsingeniørene Torgeir Line og Sondre Flesjå. De er ute flere ganger daglig og måler, observerer og kvalitetssikrer fremdriften. Også dette prosjektet er modellbasert og uten tradisjonelle tegninger.

– Det er spennende og følge prosjektet så tett, sier Torgeir Line. Han har flyttet inn på brakkeriggen og har fast arbeidssted her nå. Som alle andre; smilende og serviceinnstilt både mot kollegaer og naboer.

Stikningsingeniør Torgeir Line er ute i felt på en av sine mange, daglige turer. Det måles, observeres og kvalitetssikrer.

Saken ble først publisert i Stangeland Magasinet nr 123/desember 2020.


Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

2.10.2022

Pukkverk og ferdigvare

Grus er ikke bare grus

I laboratoriet til Einar og Marius er den viktigste jobben å sikre at alt av ferdigvarer har riktig kvalitet – alltid! Hver dag analyserer de produksjonen for å sikre at innholdet er i henhold til kravene.

8.11.2021

Anleggsmaskiner og utstyr

Storkontrakter og kjøp av kjøretøy for 100 mill kroner årlig

Stangelandgruppen inngår storkontrakt på tungekjøretøy, og vil i årene fremover fornye materiell for 100 millioner kroner årlig. Konsernet sikrer seg markedets mest moderne, effektive og miljøvennlige bilpark, og vil også være i front når storbilene for alvor tar steget over til mer miljøvennlige og bærekraftige alternativer.

22.10.2021

Anleggstjenester

Kontrakt til TT anlegg, skal være med på bygging av E39

TT Anlegg, den største maskinentreprenøren på Sørlandet, blir en del av storprosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest. Selskapet har inngått en kontrakt med Stangeland verdt 200 millioner kroner.

20.10.2021

Anleggstjenester

Veg- og infrastruktur

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland har signert med Nye Veier

Mandag 18. oktober ble kontrakten formelt signert mellom arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland og byggherre Nye Veier. Onsdag var arbeidet i gang.

7.10.2021

Anleggstjenester

Boring og sprengning

Masseflytting

Nye fjellhaller sikrer fremtiden for miljøvennlig zinkproduksjon

Sammen med Kruse Smith bygger vi to fjellhaller, tunnel og veg for zinkverket Boliden i Odda. Det er bånn gass hele døgnet, perfekt for den som liker å jage tonn og kubikk, og for driftsleder Palmer som motiveres av å drive gode anlegg.