Trygg trafikkavvikling på travel motorveg

10.2.2021

Anleggstjenester

,

Folk og kompetanse

,

Trygg trafikkavvikling på travel motorveg

10.2.2021

Anleggstjenester

,

Folk og kompetanse

,

Den 13 kilometer lange sykkelstamvegen langs E39 er en del av Bymiljøpakken. Vegen er definert som et pionerprosjekt for høystandard sykkelveg, og målet er å overføre arbeidsreiser fra bil til sykkel mellom Stavanger, Forus og Sandnes. Deler av traseen er allerede åpnet, og nå er Stangeland Maskin og Kruse Smith godt i gang med tunnel på Auglendshøyden.

Her rydder maskinfører Glenn Gramstad salven som ga gjennomslag i tunnelen 19.10.2020. Til høyre i bildet er det plassert en trafostasjon som krever spesielt hensyn med tanke på rystelser.

Det er Kruse Smith som har totalentreprisen for byggherren, Statens vegvesen. I oktober ble det gjennomslag og lys i enden av den 371 meter lange tunnelen, men det er fortsatt mye som skal gjøres før den kan tas i bruk av syklistene i 2023. I tillegg til  tunnelen inkluderer også oppdraget oppgradering av sørgående tunnelløp på E39, samt å utvide eksisterende tunnel med nytt havarifelt og nye portaler.

Kontrakten Kruse har for Vegvesenet har en verdi på 95 millioner, og 33,5 mill. eks. mva. for underleverandør Stangeland.

– Vi har ansvar for sprengning og masseflytting i dagen, masseflytting i tunnel og all vegbygging, sier prosjektleder Solveig Yndesdal i Stangeland Maskin. Oppstart av prosjektet var i starten av juni, og med seg på laget har hun driftsleder Raymond Bale.

Prosjektleder Solveig Yndesdal på nordsiden av tunnelen. Bildet er tatt august 2020.

Solveig forteller at før anleggsvegen fra Sørmarka Arena og inn mot forskjæringen til tunnelen kunne bygges, var det en del som måtte på plass.

– I ytre miljøplanen til vegvesenet var det bl.a. krav til registrering av fremmede arter, og til å fjerne alle masser som var infisert av disse. Vi leidde inn en botaniker fra Multiconsult til å registrere og å beskrive omfang av infiserte masser som måtte fjernes. Totalt har vi levert nesten 7000 tonn infiserte masser til mottak i Svåheia, sier Solveig.

Plantene ble kappet ned, lagt i sekker og teipet igjen av anleggsgartnere, for deretter å sendes til forbrenning.

Simen Helleland viser frem planene som er fjernet fra området og sendt til Svåheia for destruksjon.

Da vi endelig kunne sette i gang med å bygge anleggsvegen, ble alt av jordmasser lastet på asfaltbiler. Man var redd for at frø  skulle spre seg under transporten, og asfaltbilene gir mulighet til å dekke lasten med presenning. De tildekte massene ble kjørt til Svåheia i Sogndal for håndtering.

Etter hvert som anleggsvegen ble etablert, kunne også fjellfolkene ankomme anlegget. De gikk i gang med forskjæringen til tunnelen slik at Krusen kunne komme i gang med å drive tunnelen.

– 60.00 biler i døgnet passerer anlegget, og bare et par sekunder stans i trafikken forplanter seg kjapt, sier driftsleder Raymond. Trafikkavvikling er en oppgave Raymond og hans mannskap er trygge på. Sammen med Gunnvar Klepp som utarbeider varslings- og skiltplaner, har de lagt en god plan som i praksis fungerer utmerket.

– Gunnvar er dyktig, og han samarbeider godt både med byggherre, kommune og fylke. Dette gir optimale løsninger som fungerer for alle parter, sier Bale.

Driftsleder Raymond Bale har full kontroll på anlegget.

Trafikkavvikling i verdensklasse

For å stanse trafikken på motorvegen kobles fire skiltvogner på samme antall arbeidsbiler. De første to bilene kjører ut på motorvegen med hver sin skiltvogn. De skifter så kjøreretning ved diagonalen/Rumag for å gjøre seg klar til å stanse nordgående trafikk.

I mellomtiden gjør de andre to bilene seg klar til å stanse sørgående trafikk. På klarsignal fra sprengningsleder kjører første den ene bilen forsiktig inn på sørgående E39, neste bil hakk i hel. De legger seg i hver sitt kjørefelt, og fra påkjøringsrampen og frem til avtalt sted på motorvegen er trafikken forsiktig bremset ned, for så å stanse helt opp.

Den samme rutinen foregår parallelt i sørgående kjørebane, og som ved et fingerknips er trafikken gjennom Augelandstunnelen
stanset på en trygg, smidig måte.

– Når det gjelder trafikkavvikling, tar vi det som et godt tegn at vi ikke hører noe fra publikum, sier Solveig. Folk er travle, og det skal lite til før en blir irritert på noe som kan fremstå som ineffektivt eller farlig, sier hun. Det er mye det samme personellet som tar seg av trafikkavviklingen.

To bilder med skiltvogner kjører inn på motorvegen sammen med Statens vegvesen. De bremser forsiktig ned trafikken og stanser den fullstendig opp et kort øyeblikk mens det detoneres dynamitt. Det samme skjer på motsatt side av tunnelen.

Status

På det meste har det vært 10-12 TS’er på anlegget, alt etter behov. Det er også eksterne aktører som tar seg av tørrsteinsmuringen som foregår på sørsiden av tunnelen, mot SUS2023 og Ullrigg. I skrivende stund har gjengen nylig startet arbeidet med å bygge grøfter gjennom sykkeltunnelen.

– Vi har også leid inn Kays Betongssaging som har boret og wiresaget ut fjellet rundt trafoen som står på sørsiden av tunnelen, sier Solveig. Det har vært omfattende arbeid, og det har kun vært aktuelt med forsiktig sprengning rundt denne trafoen på grunn av rystelseskrav. Det går noe lengre tid, men er helt nødvendig, sier hun.

Det er kjørt ut 25.000 faste m3 fra sykkeltunnelen, 13.500 faste m3 i utviding av E39 og 13.000 faste m3 i forskjæringer og ellers i sykkelveg i dagen.

– Forskjæringen er sprengningsarbeidet inn mot tunnelen på begge sider som vi utfører før Kruse kan drive i tunnelen, sier Solveig.

Dette er august 2020 mens sprengning og utlasting av sykkeltunnelen foregår.

Driften videre

I perioden fremover skal sykkeltunnelen ferdigstilles. På begge sider av tunnelen skal det lages midlertidig veg mellom sørgående løp av E39 og sykkeltunnelen. Når den står ferdig, skal sørgående biltrafikk ledes gjennom sykkeltunnelen mens rehabiliteringen av eksisterende sørgående tunnelløp pågår.

– Vi legger om trafikken omtrent 1. februar, sier Solveig. Da står det ferdig en av- og påkjøringsrampe mellom sykkeltunnelen og E39. Disse rampene fjernes etter at prosjektet er avsluttet. Slik vil trafikken bli avviklet frem til sørgående løp er ferdig rehabilitert. Når trafikken ledes via sykkeltunnelen, vil både Kruse og Stangeland starte arbeidet med sørgående tunnelløp. Det skal fjernes  masse fra sprengningsarbeidet som foregikk sommeren 2020, det skal etableres grøfter, og det skal legges ny asfalt i  eksisterende tunnel og nytt havari-kjørefelt. Dette er arbeid som Stangeland utfører. Det skal og monteres ny vann- og  frostsikring. Oppdraget utføres som totalunderentreprise, og prosjektleder Solveig syns det er spennende.

– Det gir oss en annen rolle i både i anbuds- og byggefasen sammenlignet med en utførelseskontrakt, sier Solveig. Og her som alltid ellers er målet å finne de gode løsningene, avslutter hun.

Dronefoto tatt januar 2021 og viser sørsiden av tunnelen. Øverst til høyre i bildet er byggeplassen for nytt sykehus. Foto: Dronepilot Andreas Karlsen.

Artikkelen ble først publisert i Stangeland Magasinet nr 123.

I tillegg til den originale artikkelen over, kan du videre lese en kjekk tilbakemelding fra trafikant under.

– En god nabo

Vi har som mål å være en god nabo. Da er det ekstra hyggelig å få tilbakemeldinger når publikum har opplevd oss nettopp som det –en god nabo i sin metaforiske betydning. I anledning sprengningsarbeidet ble trafikken stanset flere ganger i døgnet. Takk til alle som har passert anlegget på en varsom måte. Arne Lund har tatt seg tid å sende oss en hilsen, som vi også har fått tillatelse til å dele videre. Mailen ankom oss med emnefeltet: Svanesjøen i anleggsform.

Svanesjøen i anleggsform

Svanesjøen i anleggsform

Torsdag den 15. oktober ca klokken 18.00 så kjørte jeg med familien på motorvegen retning sør. Den lille arvtageren på knapt 6 måneder satt fastspent i bilen, på vei sørover fra Stavanger mot Forus. Rett før tunnelen ved Sørmarka så jeg noen blinkende lys og tenkte “Filler’n, nå er det kø eller stans ei stund, og pjokken i barnesetet blir høy forbanna av å stå i ro.” Men mer feil har eg ikkje tatt siden eg pisset på et strømgjerde. Det eg blei vitne til der var ein oppvisning i samspel og koordinering, sist sett i Stavanger Konserthus den 19. januar i fjor då den russiske nasjonalballetten kom fra Moskva for å fremføre Svanesjøen.
Svanesjøen var ikkje ulikt det som utarta på motorveien, der det blei kjørt tre biler som rolig og kontrollert slakket ned trafikken og fikk den stanset på trygg avstand til tunnelen. Då de var stanset, var det allerede gang i varselshornet som varslet om sprengning, me så over på motsatt  kjørebane som og tømte seg parallelt med vår egen og knapt 30 sekunder etter hørte me flere tette smell og lyden av skytematter som danset i tunnelen. Så gjekk det knapt ett minutt før det like synkronisert som et  sveitsisk urverk blei bevegelse i de blinkende bilene foran som økte farten rolig opptil 90 km/t og trakk seg av på neste avkjørsel. Det var helt nydelig å være vitne til en så bra gjennomført operasjon. Vær så snill å gi ein hils og ein takk for showet til Ts folka og Statens vegvesen. – bilen som imponerte både voksne og barn på tur den dagen. Det er kjekt å sjå når flinke folk gjør vanskelige
jobba så bra at det ser enkelt ut. God helg og takk for oppvisningen.

Med vennlig hilsen Arne Lund

På vegne av Stangeland Maskin og Statens vegvesen: Takk Arne Lund! håper arvingen din blir med oss å bygger Rogaland om 16 år!

Omlegging av vegen

Som omtalt i artikkelen lenger oppe skulle vegen legges om, og trafikken føres gjennom sykkeltunnelen. 7. februar 2021 ble vegen lagt om, og arbeidet med å oppgradere E39 Auglendstunnelen er i gang. Du kan følge Statens vegvesen si facebook-gruppe for å holde deg oppdatert på hva som skjer. Link her


Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

2.10.2022

Pukkverk og ferdigvare

Grus er ikke bare grus

I laboratoriet til Einar og Marius er den viktigste jobben å sikre at alt av ferdigvarer har riktig kvalitet – alltid! Hver dag analyserer de produksjonen for å sikre at innholdet er i henhold til kravene.

8.11.2021

Anleggsmaskiner og utstyr

Storkontrakter og kjøp av kjøretøy for 100 mill kroner årlig

Stangelandgruppen inngår storkontrakt på tungekjøretøy, og vil i årene fremover fornye materiell for 100 millioner kroner årlig. Konsernet sikrer seg markedets mest moderne, effektive og miljøvennlige bilpark, og vil også være i front når storbilene for alvor tar steget over til mer miljøvennlige og bærekraftige alternativer.

22.10.2021

Anleggstjenester

Kontrakt til TT anlegg, skal være med på bygging av E39

TT Anlegg, den største maskinentreprenøren på Sørlandet, blir en del av storprosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest. Selskapet har inngått en kontrakt med Stangeland verdt 200 millioner kroner.

20.10.2021

Anleggstjenester

Veg- og infrastruktur

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland har signert med Nye Veier

Mandag 18. oktober ble kontrakten formelt signert mellom arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland og byggherre Nye Veier. Onsdag var arbeidet i gang.

7.10.2021

Anleggstjenester

Boring og sprengning

Masseflytting

Nye fjellhaller sikrer fremtiden for miljøvennlig zinkproduksjon

Sammen med Kruse Smith bygger vi to fjellhaller, tunnel og veg for zinkverket Boliden i Odda. Det er bånn gass hele døgnet, perfekt for den som liker å jage tonn og kubikk, og for driftsleder Palmer som motiveres av å drive gode anlegg.