Offentlige uterom og parker

Anleggstjenester

Vår anleggsgartneravdeling har høy kompetanse og godt utstyr til å utføre gartneroppdrag for næringsliv, borettslag, sameier og offentlige instanser. Vi har over 60 gartnere som utfører kvalitetsarbeid både på små og store anlegg i faget. Våre medarbeidere har fagbrev og lang erfaring.