4.1.2023

Bærekraft og miljø

,

4.1.2023

Bærekraft og miljø

,

God planlegging gir mer effektiv transport og mindre utslipp

Et nytt og unikt system for transportplanlegging i Stangeland gir store besparelser. Færre kjørte kilometer, lavere belastning på veier og kjøretøy og ikke minst redusert utslipp gjør både miljø og økonomi til vinnere.

Kjetil Dalgård får bestilling fra transportkoordinatoren på Soma direkte på mobilen. Fra store skjermer kan transportkoordinatoren se hvor de ulike bilene er til enhver tid, slik at riktig bil blir sendt til rett oppdrag. (Foto: Morten Helliesen)

Tekst: Morten Helliesen

Det er tidlig morgen i anleggsbrakkene på bussvei-prosjektet på Gausel. Driftsleder Kristian Nord-Varhaug har nettopp vært rundt i området, og ser at det vil bli behov for et par lass pukk. Så fort han er i bilen tar han opp telefonen, logger seg på appen og legger inn en ordre. Den forteller eksakt hva slags levering som trengs. Kvalitet, volum, leveringssted, kontaktperson og andre viktige opplysninger.

Så lenge han får den registrert før 12.00 samme dag, er han sikret levering dagen etter.

Full oversikt

Bestillingen ender opp på Soma, hvor Sven Håvard Livik koordinerer alt av transport i Stangeland Maskin. På to store skjermer har han oversikt over hvor biler og maskiner til enhver tid befinner seg, og hvilke oppdrag de er på. Han ser raskt bilen som egner seg for nettopp denne jobben. Nå drar han ordren fra Gausel over skjermen, og dermed er oppdraget plassert på bilens tidslinje.

Jobben ender opp i lastebilen hos Kjetil Dalgård. Det er ikke store avstanden fra der han er disse dagene og til leveringsstedet. Det hele er i boks, og driftslederen på bussveien og koordinatoren på Soma kan huke av for utført, mens Kjetil har enda bedre oversikt over morgendagen.

Det nye logistikksystemet Stangeland har utviklet og tatt i bruk, er et stort og viktig steg i retning mer bærekraftig og miljøvennlig drift. Det er viktig i en virksomhet som hver dag har nærmere 70 lastebiler på veiene i hele distriktet. Hver av dem er gjerne på farten 9 timer i døgnet. Det betyr samlet over 600 kjøretimer i løpet av 24 timer.

– Et fantastisk fremskritt, slår maskin- og transportsjef Kjell Arild Egeland fast.

Han forteller at ved siden av de positive ringvirkningene for miljø og økonomi gir systemet sjåførene en bedre arbeidsdag. Nå har de oversikt over oppdragene på morgentid, og kan disponere dagene etter det. Selvsagt kan det komme hastejobber, men også det blir det mer rom for å håndtere effektivt nå.

– Summen av alt er også bedre HMS, sier maskin- og transportsjefen.

Fra bilen kan driftsleder Kristian Nord-Varhaug raskt og effektivt logge seg på en app på mobilen. I løpet av et halvt minutt har han lagt inn bestillingen. (Foto: Morten Helliesen)

Mindre stress

At dette ikke bare gir en mer effektiv, men også en kjekkere arbeidsdag, kan Kjetil Dalgård bekrefte. Han kjører for tiden mest internt på sykkelstamveien på Forus. Men er det behov for det, tar han gjerne en avstikker.

– Som sjåfør er jeg opptatt av å jobbe mest mulig effektivt. Lite ventetid og god og jevn aktivitet betyr mindre stress i jobben. Det igjen skaper trivsel, sier han.

Samme erfaring har driftsleder Kristian Nord-Varhaug. Han trekker også fram at da man gjorde bestillingene manuelt, var det alltid mulighet for feil. Nå må alle relevante opplysninger inn i skjemaet i appen før brukeren kan trykke «send»-knappen. Det betyr mye når man har ansvar for planleggingen av, tilrettelegging for og gjennomføring av prosjekter.

Det nye arbeidsredskapet optimaliserer transporten i Stangeland. Kartet gir koordinatoren en visuell og oppdatert oversikt over hvor alt av ressurser befinner seg, og det gjør det enklere å planlegge, iverksette og, enkelt sagt, gjøre en god jobb.

Viktig for miljøet

Den nye transportplanleggeren ble tatt i bruk våren 2022. Maskin- og transportsjef Kjell Arild Egeland og resten av ledelsen har store forventninger til resultatene, som de tror vil slå positivt ut både for miljø- og kroneregnskap.

På Soma har Sven Håvard Livik (t.v.), her sammen med maskin- og transportsjef Kjell Arild Egeland, oversikt over alle biler og alle oppdrag. (Foto: Morten Helliesen)

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

3.3.2023

Bærekraft og miljø

Stangelandmodellen: Slik setter vi bærekraft ut i praksis

Vi har alltid vært opptatt av å gjøre god nytte av masser i Stangeland. Fremover ønsker vi enda sterkere fokus på en bærekraftig og økonomisk god utnyttelse av massene vi håndterer.

10.1.2023

Gina og Marius lever drømmen som lærlinger

De er 18 og 19 år gamle, og ikke redde for å ta i et tak. Gina og Marius er to av de 48 lærlingene i Stangeland Maskin. Sammen med lærlinger i de andre selskapene i Stangeland Gruppen representerer de fremtiden i bransjen.

4.1.2023

Bærekraft og miljø

God planlegging gir mer effektiv transport og mindre utslipp

Et nytt og unikt system for transportplanlegging i Stangeland gir store besparelser. Færre kjørte kilometer, lavere belastning på veier og kjøretøy og ikke minst redusert utslipp gjør både miljø og økonomi til vinnere.

17.11.2022

Samfunnsansvar

Årets julegave til Fra offer til kriger

Hvert år deler Stangeland ut en julegave til lag, foreninger eller organisasjoner som gjør noe godt for andre – for samfunnet rundt seg. I år går julegaven til Fra offer til kriger.

10.10.2022

Bærekraft og miljø

Nytt og viktig steg på vei mot målet om å bli selvforsynt med energi

Stangeland investerer nærmere åtte millioner kroner i solcelleanlegg til anlegget på Soma. På sikt er målet å bli selvforsynt på energi.