1-dobbeltsporet bruk.jpg           

 

  • Utbygger: Jernbaneverket Utbygging
  • Prosjektleder: Sverre Nergaard
  • Anleggsleder: Sigbjørn Tveiten
  • Utførelsesperiode: 2007-2009
  • Kontraktssum: 710 mill

Dobbeltsporet

Dobbeltsporet fra Sandnes til Stavanger er 14,5 kilometer langt. Stangeland Maskin har vært hovedentreprenør for 3 av de 4 etappene prosjektet ble delt inn i: Jåttåvågen holdeplass, Dobbeltsporet Sandnes-Lurahammaren og Dobbeltsporet Hinna-Stavanger. Prosjektet ble en suksess både når det gjaldt framdrift og i kroner og øre, noe som må tilskrives den nøyaktighetskulturen som både Jernbaneverket Utbygging og Stangeland Maskin framviste. Samarbeidet mellom partene fungerte også svært godt. Hver enkelt arbeidsoperasjon har ikke vært veldig spesiell, men det var en ny erfaring for Stangeland Maskin å jobbe så tett inntil et trafikkert togspor hvor kravet til sikkerthet er helt spesielt. Dobbeltsporet hadde fra dag èn et sterkt fokus på HMS.

Noe av det mest krevende med prosjektet var de nærmere 40 tyngre konstruksjonene, broer, underganger og kulverter langs linjen. Det har også vært gjort tungt pælearbeid, og i Sandnes gjennomførte vi en en tidskritisk bygging av en lang lømur hvor vi på grunn av krav fra det offentlige måtte hente stein utenofor Rogaland, nærmere bestemt fra Jondal i Hardanger.

Dobbeltsporet Sandnes – Stavanger ble kåret til «Årets anlegg 2009».