riv 1227.jpg

 

Stangeland Maskin har vært en av de sentrale entreprenørene ved utbyggingen av Sola Flyplass de siste 50 år. Vi har bygget både anlegg for den sivile luftfarten, helikoptertrafikken og for forsvaret. Hovedsaklig har vi utført følgende:

 • Rullebaner/Taxebaner
 • Parkeringsplasser og veier
 • Anløpsanlegg
 • Oppstillingsplasser for fly
 • Terminaler
 • Tekniske verksteder
 • Forsvarsanlegg
 • Tankanlegg
 • Kabelgrøfter
 • Avisingsanlegg
 • Brannøvingsanlegg
 • Rusestall
 • Grunnvannssenking
 • Grunnarbeider for Flyplass-hotellet
 • Parkanlegg
 • Nærvarmeanlegg