Risavika Havn

Utbygging av havneområdet i Risavika ble et av de viktigste utbyggingsområdene i distriktet etter nedlegging av Shell Raffineriet.  Stangeland Maskin AS inngikk kontrakt med Risavika Havn AS som byggherre.  Havneområdet er over 630 mål. Det har blitt mudret 700.000 m3 bløte masser på havbunn.  Selve havnen med kailinje på over 800 meters lengde ble utsprengt på land.  Den ferdige havnen har en dybde på 15 meter. På østsiden av havnen er det en containerterminal, på vestsiden en ny utenriksterminal. Totalt er det sprengt ut og masseflyttet 9 millioner tonn fjell. Havnen ble åpnet i 2008. Stangeland Maskin AS har hatt og har store prosjekt i Risavika havn siden 2005 og frem til i dag.