27.1.2022

Anleggstjenester

,

Veg- og infrastruktur

,

27.1.2022

Anleggstjenester

,

Veg- og infrastruktur

,

Sandnes blir en flottere by

Folk flest i Sandnes kjenner Storåna, siden den er åpen og går gjennom Sandvedparken. Langt færre har det samme forholdet til Stangelandsåna. En av dem som likevel kjenner den, er Per Gunnar Skårland. Han er prosjektleder for Stangelands oppdrag som du møter når du ankommer byen sørfra.

Nå åpnes Stangelandåna, og til sommeren 2022 vil det være et helt nytt parkanlegg tilgjengelig for små og store Sandnes-gauker.

Stangelandsåna og Storåna har begge bidratt til forming av landskapet, bosettingen og næringsvirksomheter – ja, rett og slett formet Sandnes som by. Stangelandsåna ble fra gammelt av kalt «Stangelands Elf», og har sin opprinnelse på Malmheim og områdene rundt, den gang gamle myrområder, men som fra 1800-tallet ble drenert og dyrket.

Utsikten fra 16. etasje i Møllekvartalet. Helt til venstre i bildet ser du Stangelandsåna, ned mot midten jobbes det med grøftekasse og VA. Bak det ombygde, tidligere rådhuset, er Rådhusmarka. Veien til venstre er Jærveien, som i flere måneder har vært stengt. Den er nå åpen igjen nå.

Åna som kommer rennende fra Malmheim-området via Stangelandslunden, har hatt ulike roller, og bruken har variert fra jordbruk til drikkevann og senere avfallstransportør og ikke minst kraftkilde. Så mye som 10 virksomheter hentet en gang kraft fra den historisk viktige Stangelandsåna.

Prosjektene passer godt for den svært historieinteresserte Sandnes-gauken Per Gunnar.

– Stangelandåna ble sammen med mange andre bekkefar lagt i lukkende kanaler utover 1900-tallet. Strekket vi nå åpner, var det faktisk farfaren min som var byggeleder for da Åna ble lagt i en stedstøpt kulvert på 50-tallet. Basert på kulvertens stand i dag ser det ut til de gjorde en veldig god jobb, forteller Per Gunnar.

Stangelandsåna ga grunnlag til mye industri, og barkemølla fra 1870-talet er en av få bygninger som fortsatt står.

Nå åpnes Stangelandsåna opp, og danner nerven i den nye parken som etableres ved den gamle Barkemølla og gjennom den eldste gravlunden i Sandnes, en gravlund fra 1882. Her får Sandnes nye, flotte rammer til å fortelle sin historie om et samfunn som hadde viktige inntekter basert på grynmøller, barkemøller og flere snekkerier.

Det er driftsleder Håkon Gundersen og Per Gunnar som leder Stangelands arbeid i denne delen av Sandnes.

Prosjektleder Per Gunnar Skårland (t.v) og driftsleder Håkon Gundersen på den nybygde brua som går over Stangelandsåna. Bak er barkemølla.

– Parallelt med åpning av Stangelandsåna er vi stolte av å få være med på flere spennende prosjekter i området. Lengst sør finner vi Rådhusmarka, et boligbyggingsprosjekt med over 200 boliger der Jærentreprenør er totalentreprenør.

– Her starter rekken av de flotte prosjektene vi er med på. Ved Rådhusmarka gjør vi foreløpig utgraving og VA-arbeider, før vi senere skal i gang med et fantastisk uteområde som vil være til stor glede for beboerne, forteller Håkon.

Tett på Jærveien, mellom Kiwi'en og den gamle Rådhuset jobber maskinfører Bjørn Frølich sammen med grunnarbeidere Eirik Rugland og Alexander Aastrand med å sette en grøftekasse. Grøftekassen støtter opp massene og sikrer at grøfta holder seg stabil.

– Når man har passert Rådhusmarka, står det nye bygget til Lyse Elnett klart. Her har vi sammen med Backe som totalentreprenør vært med på å levere et næringsbygg i kategorien Breem Outstanding.

– Det er vi utrolig stolte av. I dette prosjektet har vi vært med på riving av deler av det gamle rådhuset, utgraving, VA og et helt spesielt utomhus- og parkområde med fokus på biologisk mangfold. Her har det også vært viktig å ta vare på eldre, fredet beplantning og eksisterende konstruksjoner fra det gamle rådhuset i Sandnes, forklarer Per Gunnar.

Videre inn mot Sandnes sentrum kommer vi til Møllekvartalet. Her rager det nye høyhuset i Sandnes med sine 16 etasjer over bakken. Høyhuset og bygårdene i Trinn 1 huser 58 boenheter, mens prosjektet som helhet vil omfatte i overkant av 150 boenheter. I dette flotte prosjektet har vi for totalentreprenør SV Betong vært med på utgraving, VA-arbeider og nok et nydelig utomhusområde som bidrar til en forlengelse av Langgata med sine store innbydende uteområder med granitt.

Møllekvartalet fornyes, og med sine majestetiske 16 etasjer har Sandnes fått et nytt høyhus.

Siste prosjekt i rekken er Øglændkvartalet. Her er Skanska totalentreprenør for et kombinert bolig- og næringsbygg med 65 boenheter og næring i nedre del med direkte tilknytning til Langgata.

I artriumet i det nye Øglendskvartalet er det leke- og parkanlegg.

– Her har vi vært med på riving, utgraving og VA-arbeider, samtidig som vi i skrivende stund er med på å ferdigstille tre nye torg med flotte granitt- og teglbelegg, som med ny og spennende beplantning vil bidra til et ytterligere løft av Sandnes sentrum, avslutter Håkon.

De fire prosjektene har gitt arbeid for 90 millioner:

  • Møllekvartalet – totaltentreprenør SV Betong
  • Rådhusmarka – totalentreprenør Jærentreprenør
  • Øglændkvartalet – totalentreprenør Skanska
  • Parkanlegget og åpning av Stangelandåna – Sandnes kommune

Stangeland har tidligere omtalt Sandnesprosjekter, klikk deg inn her for å lese her om spennende rivejobber.  

Første spadetak Møllekvartalet

Riving av kjennemerket den røde mølle

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

16.2.2024

Sponsorat

Forlenger samarbeidet med Sandnes IL Alpint

Sandnes IL Alpint står bak et av årets høydepunkt for oss i Stangeland, nemlig Stangelands skidag. Da er det ekstra kjekt å kunne fornye sponsoravtalen.

7.2.2024

Anleggsmaskiner og utstyr

Få har hatt så mange maskiner som Kenneth og John. Onsdag fikk de utlevert hver sin Cat 352 NG

Det er ikke hver dag det ruller ut nærmere 120 tonn med gravemaskin fra Soma. Det er heller ikke hver dag det deles ut nye maskiner til så erfarne maskinførere som Kenneth Tjora og John Stokkeland.

19.1.2024

Anleggsgartner

Bærekraft og miljø

Folk og kompetanse

Arboristen er vårt ess i ermet i møte med trær på prosjektene våre

Setter du Stangeland sine arborister på saken, være seg i hagen hjemme eller på et større prosjekt, kan du være sikker på at trærne får den beste behandlingen tilgjengelig. Det er kanskje ikke så rart at vi satser på arboristene våre.

15.1.2024

Stikning og trykktesting

Teknologi og innovasjon

Skanner havbunnen for å sikre ryddig og effektiv sjøfylling

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når Rogfast-masser skal legges på sjøen. Stikningsavdelingen har tatt i bruk sofistikert sonarteknologi for å gjøre fyllingen så ryddig og effektiv som mulig.

11.1.2024

Anleggsgartner

Bærekraft og miljø

Pukkverk og ferdigvare

Jord er ikke bare jord: Sånn skal vi bli ledende på vekstmedier

Det ligger vitenskap bak det å velge riktig vekstmedie for jobben. I Stangeland tar vi mål om å kunne levere det kunden ønsker, når kunden ønsker det.